Konular

  1. Anasayfa
  2. Konular

Konular

Girişimcilik, disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. Eğer bir alanda yenilik varsa, girişimcilik sözkonusu olacaktır. Dolayısıyla yenilikçi ve bilimsel nitelikli olmak kaydıyla her alandan bildiri özeti gönderilebilir.

1. Girişimcilik ve İnovasyon (Türk Dünyasında Girişimcilik, Girişimci Rol Modeli Örnek Olay Çalışmaları, Kadın Girişimciliği, Sosyal Girişimcilik, Sanat Girişimciliği, Akademik Girişimcilik, Göçmen Girişimciliği, İç Girişimcilik, Kurumsal Girişimcilik, Mülteci Girişimciliği, Tekno Girişimcilik, Yeşil Girişimcilik ...vd)

2. Yönetim ve Organizasyon (Örgüt Kuramı, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimi)

3. İşletme (Üretim Yönetimi, Yöneylem Araştırması, Kooperatifçilik, Pazarlama, Muhasebe-Finansman)

4. İletişim (Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Radyo Televizyon Sinema, Görsel İletişim Tasarımı)

5. Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi 

6. Ekonomi, Kamu Maliyesi, Bankacılık-Finans 

7. Turizm, Spor ve Sağlık Yönetimi

8. Psikoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Dini İlimler

9. Eğitim, Dil, Tarih, Arkeoloji, Edebiyat ve Güzel Sanatlar

10. diğer alanlar...

 

Türk Dünyası Oturumu Konu Başlıkları

Türk Dünyasında Girişimcilik

Türk Dünyasında Girişimcilik ve Start-up Ekosistemleri: Başarı Faktörleri ve Zorluklar

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Girişimcilik: Fırsatlar ve Tehditler

Türk Dünyasında Kadın Girişimciliği: Fırsatlar ve Tehditler

Türk Dünyasında Dijital Girişimcilik: Teknolojik İnovasyonlar ve Pazar Dinamikleri

Türk Dünyasında Sosyal Girişimcilik: Toplumsal Dönüşüm ve Kalkınma Modelleri

Diğer

 

Türk Dünyasında Kalkınma

Türk Dünyasında Sürdürülebilir Kalkınma: Stratejiler ve Politikalar

Orta Asya'da Ekonomik Kalkınma ve Bölgesel İşbirlikleri

Türk Dünyasında Kırsal Kalkınma: Tarım ve Kırsal Ekonomilerin Güçlendirilmesi

Türk Dünyasında Enerji Politikaları ve Kalkınma: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Rolü

 Türk Dünyasında Altyapı Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Diğer

 

Türk Dünyasında Eğitim

Türk Dünyasında Eğitimde İnovasyon ve Teknoloji Kullanımı

Türk Dünyası Yükseköğretiminde Kalite ve Uluslararasılaşma

Türk Dünyasında Mesleki ve Teknik Eğitim: İş Gücü Piyasası ile Uyum

Türk Cumhuriyetlerinde Eğitim Reformları ve Uygulamaları

Türk Dünyasında Kültürel Mirasın Korunması ve Yaygınlaştırılması

Diğer

 

Türk Dünyasında Kültür

 Türk Dünyasında Ortak Kültürel Miras ve Modernleşme

Türk Dünyasında Halk Kültürü ve Geleneklerin Yaşatılması

Türk Dünyasında Sanat ve Edebiyat: Ortak Temalar ve Farklılıklar

 Türk Dünyasında Kültürel Diplomasi: Kültürel Etkileşim ve İşbirlikleri

 Türk Dünyasında Dijital Kültür ve Medya: Yeni Nesil Kültürel Üretim ve Tüketim

Diğer

 

TAM METİN BİLDİRİLERİN YAYIMLANABİLECEĞİ ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER

1. EMI Journal: “International Journal of Entrepreneurship & Management Inquiries”, https://www.journalemi.com/  http://dergipark.gov.tr/ijemi

2. EUJMR: “European Journal of Managerial Research”, www.eujmr.com  / http://dergipark.gov.tr/eujmr

3. ASSTUDIES: "International Journal of Arts & Social Studies", https://dergipark.org.tr/tr/pub/asstudies

 

NotBildiri sunanların katılım belgeleri, kongre sonrasında mail yoluyla kendilerine gönderilecektir. 

613,612
toplam ziyaretçimiz