Konular

  1. Anasayfa
  2. Konular

Konular

ISBN numaralı özet ve tam metin e-bildiri kitabı- uluslararası kitapta kitap bölümü - uluslararası hakemli dergilerde makale

5.Uluslararası Girişimcilik ve Sosyal Bilimleri Kongresi kapsamında ISBN numaralı özet ve tam metin e-BİLDİRİ KİTABI yayınlanacaktır. Kabul edilen tüm bildiriler özet bildiri kitabında yayımlanacaktır. Sunulan bildiriler, ISBN numaralı tam metin bildiri kitabında tam metin bildiri olarak veya alan editörlerinin onayı ile uluslararası kitapta (ATI Akademi Titiz Yayınlarıkitap bölümü olarak ya da aşağıdaki uluslararası hakemli dergilerde makale olarak yayımlanabiilecektir.

KİTAP BÖLÜMÜ ALANLARI - ALAN EDİTÖRLERİ

Girişimcilik ve Girişimcilik Öyküleri - Prof.Dr.Himmet KARADAL & Dr. Gözde MERT & Dr. Selva STAUB

Yönetim ve Organizasyon (Örgüt Kuramı, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimi) - Prof.Dr.Enver AYDOĞAN & Dr. Gözde MERT

İşletme (Üretim Yönetimi, Yöneylem Araştırması, Kooperatifçilik, Pazarlama, Muhasebe-Finansman) - Prof.Dr.Adnan ÇELİK & Dr.Ahmet Tuncay ERDEM

İletişim (Halkla İlişkiler, Gazetecilik, Radyo Televizyon Sinema, Görsel İletişim Tasarımı) - Prof.Dr.Himmet KARADAL & Dr. Gülşah SARI

Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi - Prof.Dr.İsmail AKBAL

Ekonomi, Kamu Maliyesi, Bankacılık-Finans - Prof.Dr.Haşim AKÇA

Turizm, Spor ve Sağlık Yönetimi - Prof.Dr.Asım SALDAMLI & Dr. Fatih PEKTAŞ

Psikoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Dini İlimler - Prof.Dr.Asım YAPICI

Eğitim, Dil, Tarih, Arkeoloji, Edebiyat ve Güzel Sanatlar - Doç.Dr.Oğuz KUTLU & Dr.Öğr.Üyesi Menekşe Şahin KARADAL

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLER

EMI Journal: “International Journal of Entrepreneurship & Management Inquiries”, https://www.journalemi.com/  http://dergipark.gov.tr/ijemi

EUJMR: “European Journal of Managerial Research”, www.eujmr.com  / http://dergipark.gov.tr/eujmr

ASSTUDIES:"International Journal of Arts & Social Studies", https://www.asstudies.com/

Not: Kongreye aktif katılım ve sözlü sunum esastır. Ancak elzem durumlarda bilgi vermek koşuluyla uzaktan katılım da mümkün olabilir.

132,528
toplam ziyaretçimiz