Kongre Başkanı

 1. Anasayfa
 2. Kongre Başkanı

Prof. Dr. Himmet KARADAL

CV'yi indirin

 

Prof. Dr. Himmet KARADAL
Yönetim ve Strateji Profesörü
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
CEO Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Yönetim Kurulu Üyesi
International Journal of Entrepreneurship & Management Inquiries Baş Editörü
www.himmetkaradal.com.tr - E-posta: hkaradal@gmail.com

1966, Aksaray doğumludur. İlk ve Orta öğrenimini Aksaray’da, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi’nde, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Çukurova Üniversitesi İşletme Anabilim Dalında tamamlamıştır. Yönetim & Organizasyon alanında Bilim Doktoru (1999), Yönetim ve Strateji alanında Doçent (2009) ve Profesör olmuştur (2014). Erciyes Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitelerinde görev yapmıştır. Halen, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesidir. EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR) dergisinin imtiyaz sahibidir. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries (Journal EMI)” dergisinin imtiyaz sahibi ve baş editörüdür. Strateji, Girişimcilik,  Yönetim ve Organizasyon konularında akademik çalışmalar yapmaktadır. Sonuçlandırmış 6’sı doktora, 10’u yüksek lisans tezi olmak üzere 16 adet lisansüstü tez yönetmiştir. 14 bilimsel kongrenin başkanlığını; 12 kitabın editörlüğünü yapmıştır. Ulusal ve uluslararası düzeyde kitap, kitap bölümü, kitap editörlüğü, makale ve bilimsel bildiri olmak üzere yayımlanmış çok sayıda bilimsel eserleri bulunmaktadır (5 tanesi SSCI, toplam 220). TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşviki ödülü kazanmıştır.

Prof.Dr.Karadal, 12.Kalkınma Planı (2024-2028) Girişimcilik İhtisas Komisyonu Üyesi olarak görev almıştır. CEO Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Yönetim Kurulu Üyesidir. Misafir öğretim üyesi olarak ABD’de “Türk Göçmen Girişimciliği” konusunda akademik çalışmalar yapmıştır. ERASMUS kapsamında Romanya’da; yüksek lisans dersleri vermek üzere Özbekistan ve Kazakistan’da bulunmuştur. Çin, ABD, Bangladeş, İtalya, İngiltere, Ukrayna, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Hırvatistan, Endonezya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya ve Belçika gibi ülkelerde yapılan kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak bildiriler sunmuş ve moderatörlük yapmıştır.

Üniversite Senatosu Üyeliği, Bölüm Başkanlığı, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim & Organizasyon ve Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı gibi idari ve akademik görevlerde bulunmuştur. Bosna Hersek International University of Goražde’de Mütevelli Heyet üyeliğinde bulunmuştur. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Danışmanlığı ve Aksaray KOSGEB Yöneticiliği görevlerini yürütmüş; KKTC Sanayi Envanteri ve Stratejisi Projesi’nde Uzman Danışman olarak görev yapmıştır. Girişimcilik ve kariyer gelişimi konularında davetli konuşmacı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda etkinliğe, televizyon ve radyo programlarına katılmıştır. Çok sayıda akademik derginin ve bilimsel kongrenin hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almaktadır. İyi derecede İngilizce bilir, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler Bölümü Gölköy Yerleşkesi/BOLU
 

KİTAP EDİTÖRLÜKLERİ

 1. Girişimci Kültür ve Yönetim: Güncel Gelişmeler (Özgür Yayınları: 2023),
 2. Girişimcilik ve Yönetim: Güncel Gelişmeler (Özgür Yayınları: 2022),
 3. İşletme ve İktisat Araştırmaları (EFEAKADEMİ Yayınları: 2022),
 4. Küresel Girişimcilik: Güncel Gelişmeler (Beta Yayınları: 2021),
 5. Girişimcilik: Güncel Konular (Beta Yayınları: 5.Baskı 2021),
 6. İletişim: Güncel Gelişmeler, ATİ Yayınları (2020),
 7. Pandemi Döneminde Yönetim, Strateji ve Liderlik, ATİ Yayınları (2020),
 8. Girişimcilik ve Liderlik: Güncel Gelişmeler, ATİ Yayınları (2020),
 9. Kültür ve Medeniyet Kongresi Bildiri Kitabı (2017),
 10. Aksaray İli Rekabet Gücü Analizi ve Gelişim Stratejileri (2013),
 11. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı (2015),
 12. Örgütsel Davranışta Seçme Konular (2007),
 13. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Kitapları (8 adet),
 14. Uluslararası CEO Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Kitapları (2 adet).

DERGİ EDİTÖRLÜKLERİ

 1. Kurucu/İmtiyaz Sahibi-Baş Editör: Journal EMI (International Journal of Entrepreneurship & Management Inquiries), e-ISSN: 2602-3970, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijemi / (2017-...).
 2. Kurucu/İmtiyaz Sahibi: EUJMR (EUropean Journal of Managerial Research), e-ISSN: 2602-4179, (https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujmr (2017-...).
 3. Editör: Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, https://dergipark.org.tr/tr/pub/oybd/board (2017-2020).

ÖDÜL

TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşviki Ödülü: “The Impacts of Superior Politics on Frontline Employees’ Behavioral and Psychological Outcomes”, Social Behavior and Personality, 2009.

 

AKADEMİK KARİYERİ

Lisansİş İdaresi, Anadolu Üniversitesi (1984-1988)

Yüksek Lisans: İşletme (Yönetim ve Organizasyon), Çukurova Üniversitesi SBE (1991-1994)

Doktora: İşletme (Yönetim ve Organizasyon), Çukurova Üniversitesi SBE (1995-1999)

Doçentlik: Yönetim ve Strateji, ÜAK (2009)

Profesörlük: Yönetim ve Organizasyon, Aksaray Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü (2014-2019)

Profesörlük: BAİBU İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (2019-devam ediyor)

KONGRE BAŞKANLIKLARI

(ORGANİZE ETTİĞİ ÇALIŞTAY VE KONGRELER)

 1. The 6th International Conference on Security of Information and Networks, Aksaray, 26-28 Kasım 2013.
 2. 14.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray, 7-9 Mayıs 2015.
 3. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, 8-10 Aralık 2017.
 4. 1st International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Lefkoşa, 27-29 Nisan 2018.
 5. 2nd International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Kapadokya, 9-11 Kasım 2018.
 6. 3rd International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Lefkoşa, 28-30 Haziran 2019.
 7. 4th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, İstanbul, 29-30 Kasım 2019.
 8. 5th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Gostivar, K.Makedonya, 29-30 Haziran 2020.
 9. Aksaray Gelişim ve Marka Kent Çalıştayı, Aksaray Valiliği, Aksaray, 24 Ekim 2020,.
 10. 1st International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress, Gorazde, Bosna Hersek, 18–19 Aralık 2020.
 11. 2nd International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress, Tiflis, Gürcistan, 19–22 Ağustos 2021.
 12. 6th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Gorajde, Gorazde, Bosna Hersek, 16-18 Eylül 2021.
 13. 7th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Taşkent/Özbekistan, 20-22 Haziran 2022.
 14. 8th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Aksaray/Türkiye, 17-19 Kasım 2022.
 15. 9th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Taşkent/Özbekistan, 7-10 Kasım 2023.

 

YURTDIŞI DENEYİMİ VE AKADEMİK ETKİNLİKLERİ

 1. Sözlü Bildiri Sunumu ve Moderatörlük: Çin, ABD, Azerbayacan, Özbekistan, Kazakistan, Bangladeş, İtalya, Ukrayna, Kırgızistan, Hırvatistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, KKTC, İngiltere ve Belçika
 2. Misafir Öğretim Üyeliği: ABD, Romanya, Özbekistan ve Kazakistan
 3. Davetli Konuşmacı: Bosna Hersek, Kazakistan, Azerbayacan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Endonezya ve İngiltere.

YÖNETİM GÖREVLERİ

Senato Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi BAİBU, (2020 - 2023)

Senato Üyesi, Aksaray Üniversitesi (2014-2015)

Yüksekokul Müdürü, Aksaray Üniversitesi Güzelyurt Meslek Yüksekokulu (2014-2015)

Müdür Yardımcısı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksekokulu (1997-1999)

Yönetici / İl Müdürü, KOSGEB Aksaray Sinerji Odağı (2005-2008)

Bölüm Başkanı, BAİBU İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, (2019 - 2022)

Bölüm Başkanı, BAİBU Gerede MYO İktisadi ve İdari Programlar Bölümü (1999-2001)

Bölüm Başkanı, Aksaray Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü (2014-2016)

Bölüm Başkanı, Erciyes Üniversitesi Yozgat İİBF İşletme Bölümü (1995-1997)

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı, Aksaray Üniversitesi İİBF (2009-2016)

Yönetim Kurulu Üyesi, BAİBU Turizm Fakültesi, (2020 - devam ediyor)

Yönetim Kurulu Üyesi, CEO TEKMER Teknoloji Geliştirme Merkezi, İstanbul (2020 - devam)

Yönetim Kurulu Üyesi, BAİBU İletişim Fakültesi, (2019 - 2022)

Yönetim Kurulu Üyesi, Aksaray Üniversitesi İİBF ((2009-2012 ve 2014-2016)

Mütevelli Heyet Üyesi, International University of Goražde, Bosna Hersek (2020 - 2022)

Strateji Geliştirme Başkanı, Kamu Yönetimi Araştırma Derneği (2005-2008)

Danışman, Kuzey Kıbrıs Sanayi Envanteri Çalışması (2014-2015)

Danışman, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu (2009-2012)

Kongre Başkanı, International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress (9 kongre)

Kongre Başkanı, International CEO Social Sciences Congress (5 kongre)

Kongre Dönem Başkanı, 14.Ulusal İşletmecilik Kongresi, (2015)

İmtiyaz Sahibi, EUropean Journal of Managerial Research (2017-devam)

Baş Editör, International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries (2017-devam)

Editör, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi (2017-2020).

Akademik Danışman, BAİBU Ombudsman Topluluğu (2019-2023)

Akademik Danışman, Aksaray Üniversitesi Lider Girişimci Topluluğu (2014-2017)

Akademik Danışman, Aksaray Üniversitesi Genç Girişimciler ve Kariyer Topluluğu (2012-2015)

Kurucu, Dilkur Akademi Eğitim, Danışmanlık,  Bilişim, Org. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. (2010 -)

Koordinatör, Aksaray Gelişim ve Markalaşma Projesi, Aksaray Valiliği, (2020)

Koordinatör, Aksaray Üniversitesi İİBF Dış İlişkiler (2009-2011)

Koordinatör, Aksaray Valiliği Tek Durak Ofisi (2005-2008)

 

 

Prof. Dr. Himmet KARADAL

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler Bölümü Gölköy Yerleşkesi/BOLU

 (+90) 506 466 0077 - hkaradal@gmail.com

Öğrenim Durumu :

Derece

Alan

Üniversite ve Fakülte / Enstitü

Yıllar

Lisans

İş İdaresi

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi

1984-1988

Yüksek Lisans

İşletme

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1991-1994

Doktora

İşletme

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1995-1999

Yüksek Lisans Tezi Başlığı ve Danışmanı: “Organizasyonlarda İş Doyumu: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda Bir Araştırma”,  Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Danışmanı: Prof. Dr. Ünal Ay.

Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı: “Yönetici Yaşam Biçimleri İle Yöneticinin Etkinliği ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Bazı Sektörlerde Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Danışmanı: Prof. Dr. Ünal Ay.

Akademik Unvanlar:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr.Gör.

Erciyes Üniversitesi Yozgat İİBF İşletme Bölümü

1995-1997

Öğr.Gör.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bayramiç MYO

1997-1999

Yrd. Doç. Dr.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

1999-2001

Yrd. Doç. Dr.

Niğde Üniversitesi / Aksaray Üniversitesi

2001-2009

Doç. Dr.

Aksaray Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

2009-2014

Prof. Dr.

Aksaray Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

2014-2019

Prof. Dr.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi

2019-...

 

SONUÇLANDIRILMIŞ DOKTORA TEZİ DANIŞMANLIKLARI

 

 1. Saygın, Muhammet, “Beşeri, Sosyal ve Kültürel Sermayenin Girişimci Kişilik Özeliklerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma” Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2016.
 2. Erdem, Ahmet Tuncay, Kurumsal Girişimcilik Düzeyi ile Kurumsallaşma Arasındaki İlişki Bağlamında Örgütsel Yenilikçiliğin Aracılık Etkisi ile X ve Y Kuşaklarının Düzenleyici Rolü: Küresel Doğan Aile İşletmelerinde Bir Araştırma”, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2018.

 

 1. Özsungur, Fahri, Etik Liderliğin Hizmet İnovasyon Davranışı ve İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisinde, İşe Bağlılığın Aracılık Rolü: Türkiye’deki Ticaret ve Sanayi Odaları Örneği”, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2019.

 

 1. Gülbahar, Yasemin, “Girişimcilik Tutkusunun Yenilikçi Davranışlar ve Başarısızlık Korkusu Üzerine Etkisi: Metanetin Aracılık Rolü”, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2019.

 

 1. Merdan, Ethem, “Teknostres ve İş Geriliminin Hizmet İnovasyon Davranışı Üzerine Etkisinde Esnek Çalışma Düzenlemelerinin Aracılık Rolü: Çağrı Merkezlerinde Bir Uygulama”, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2021.

 

 1. Duman, Neslihan, “Örgütsel Erdem ve Örgütsel Muhalefetin Yenilikçi Davranışlar ve Örgütsel Çeviklik üzerine etkisinde Psikolojik Yetkilendirmenin Aracılık Rolü: Teknoparklarda Bir Araştırma, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2022.

SONUÇLANDIRILMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMANLIKLARI

 1. Hakan Katman, Aksaray Üniversitesi, Esnek Çalışmanın Yenilikçi Davranışa Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2022.
 2. Abdullah Demir, Örgütsel Etiğin Kurumsal İtibara Etkisi Üzerine Aksaray’daki Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma, Aksaray Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, 2019.
 3. İbrahim İriş, Yerel Yönetimlerde Hizmet Kalitesinin Ölçümü Üzerine Aksaray Belediyesinde Bir Araştırma, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2018
 4. Turgut Emre Akyazı, Girişimcilik Sürecinde Sosyal Sermaye ve Sosyal Ağlar ile İç Girişimcilik Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, 2014.
 5. Nazik Erdal Akyüz, Psikolojik Sözleşme ile Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ankara PTT Başmüdürlüğü Örneği, Aksaray Üniversitesi, SBE, İşletme Anabilim Dalı, 2014.
 6. Alperen Çelikdin, Bala1nced Scorecard Sisteminde SWOT Analizi ile AHP Kullanımı: Yem Sektöründe Bir Uygulama, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2014.
 7. Naim Çağlar Diri, Kurumsal İtibarın Performansa Etkisi: Konya’daki Özel Eğitim Kurumlarında Bir Araştırma, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2013.
 8. Muhammet Saygın, Girişimcilikte Beşeri Sermaye ile Bilişim ve İnovasyon Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2012.
 9. H. Yeliz Çiğdem, “Hizmet İşletmelerinde Çalışanların Kişilik Özellikleri ve İç Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2011.
 10. Aslı Çapar, “Kent İmajı Algısı ve Kent Markalaşması Üzerıne Bolu’da Bır Araştırma” Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023

DEVAM EDEN YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMANLIĞI

 • Zeynep Çakıcı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı (tez aşamasında).,
 • Serhat Genç, Aksaray Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, (kayıt dondurmuştur).
 • Abdulkadir Koç, Aksaray Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, (kaydı silinmiştir).
 • Yılmaz Aydoğan, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İş Tatmini Arasındaki İlişkilerin Analizi: Maliye Bakanlığında Bir Araştırma, Aksaray Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, (kaydı silinmiştir).
 • Meryem Düğer, Girişimcilere Sağlanan Destekler ile Örgütsel Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Aksaray-Kırşehir İlleri Örneği, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, (kaydı silinmiştir).
 • İsmail Uçar, Fiziksel ve Ruh Sağlığı ile Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizi, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı (kaydı silinmiştir).

 

 

YAYINLAR

SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan MAKALELER

 1. Karadal, H. and Abubakar, A.M. (2021), "Internet of things skills and needs satisfaction: do generational cohorts' variations matter?", Online Information Review, Vol. 45 No. 5, pp. 898-911. https://doi.org/10.1108/OIR-04-2020-0144, Emerald Publishing Limited, https://www.emerald.com/insight/1468-4527.htm.
 2. Karadal, H., Shneikat, B.H.T., Abubakar, A.M. et al. (2020). Immigrant Entrepreneurship: the Case of Turkish Entrepreneurs in the United States. Journal of the Knowledge Economy, https://doi.org/10.1007/s13132-020-00684-8 (SSCI).
 3. Adıguzel, Z., M.F.Ozcinar ve H. Karadal (2020). Does Servant leadership moderate the link between strategic human resource management on rule breaking and job satisfaction? European Research on Management and Business Economics, Volume 26, Issue 2, May–August 2020, Pages 103-110, https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2020.04.002 (SSCI).
 4. Abubakar, A. M., Karadal, H., Likoum, S. & Merdan, E. (2018).  “Workplace Injuries, Safety Climate and Behaviors: Application of Artificial Neural Network”, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 24(3), DOI: 10.1080/10803548.2018.1454635, 2018, (SSCI).
 5. Karadal, H. ve H. Araslı, (2009) “The Impacts of Superior Politics on Frontline Employees' Behavioral and Psychological Outcomes”, Social Behavior and Personality, 37(2), 175-190, ISSN: 0301-2212 2009, (SSCI), https://doi.org/10.2224/sbp.2009.37.2.175. (SSCI).

ULUSLARARASI ENDEKSLERDE VEYA ULAKBİM’DE İNDEKSLENEN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Merdan, E. and Karadal, H. 2022. “Teknostres ve İş Geriliminin Hizmet İnovasyon Davranışına Etkisi: Esnek Çalışma Düzenlemelerinin Aracılık Rolü”, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED) e-ISSN: 2149-0767, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa 540-557, Doi: 10.31592/aeusbed.1096614, (TR DİZİN).
 2. Gülbahar, Yasemin ve Himmet Karadal (2022), “Girişimcilik Tutkusu ve Metanet Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 18, 337 - 350, 30.06.2022, https://doi.org/10.25204/iktisad.970313, (TR DİZİN).
 3. Adiguzel, Zafer, M. F. Ozcinar, H. Karadal, (2020) “Examination of the Effects of Authoritarian Leadership on Employees in Production Sector”, Turkish Studies - Social Sciences, eISSN: 2667-5617, 15(1), 15-35,
 4. , (TR DİZİN).
 5. Özsungur, F. & Karadal, H. (2020). Chambers of Commerce and Industry. Scientific Journal of Research & Reviews. 2(3), 1-8. 10.33552/SJRR.2020.02.000537, ISSN: 2687-8097.
 6. Özsungur, F., Karadal, H. (2020). Etik Liderlik, İç Girişimcilik ve Hizmet İnovasyon Davranışı: İşe Bağlılığın Aracılık Rolü, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi /Journal of Entrepreneurship and Innovation Management (JEIM). 9(1), 30-54. (TR DİZİN).
 7. Erdem, A. T., Karadal, H . (2020). Kurumsallaşma, Kurumsal Girişimcilik Ve Örgütsel Yenilikçilik İlişkilerinin X-Y Kuşakları Açısından Analizi: Aile İşletmelerinde Bir Araştırma. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (2) , 413-437. DOI: 10.11616/basbed.vi.687348 (TR DİZİN).
 8. Karadal, H., Merdan, E., Abubakar, A.M. (2019). "Güvenlik İklimi ve Güvenlik Kültürünün İşyeri Yaralanmaları Üzerine Etkisinde Güvenlik Davranışlarının Aracılık Rolü: Döküm Sanayinde Bir Araştırma", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(6), 329-339, (TR DİZİN).
 9. Tanova, C. ve H. Karadal (2006), “An Analysis of the Relationship between Organizational Strategy and Human Resource Policies in Turkey,” International Journal of Commerce and Management, 16 (3&4), 141-149, ISSN: 1056-9219, https:// doi.org/10.1108/10569210680000213.
 10. Karadal, H., Abubakar A. M., & Erdem, A. T. (2018). “Boreout, Kariyer Uyumluluğu ve Aile-İş Zenginleştirme Etkileşimi: Selçuk Üniversitesi Örneği. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(35), 41- 63, DOI: 10.30976/susead.366393.
 11. Karadal, H. ve Merdan, E. (2018). “2015-2017 Yılları Arası İKY Kitaplarının İçerik Analizi”, ASSTUDIES, Volume 1,  No. 1, 44-50.
 12. Karadal, H., Z. Adıgüzel ve M.Artar (2018), "Etik Liderliğin İş Memnuniyeti ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Ara Değişken Etkisinin İncelenmesi", Journal of Management, Marketing and Logistics – (JMML), DOI: 10.17261/Pressacademia.2018.808, JMML- V.5 - ISS.1-2018(6) 66-77, 2018.
 13. Karadal, H. ve E. Merdan (2018). “Hizmet İnovasyon Davranışının Geliştirilmesinde Kültürel ve Sosyal Sermayenin Rolü”, International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) 4 (18), 203-212.
 14. Karadal, H ve A.T. Erdem, (2018). “Boreout Sendromunun Kariyer Uyumluluğu ve Kariyer İyimserliği Arasındaki İlişki Bağlamında Analizi Üzerine Bir Uygulama” International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), 4 (18), 30-38.
 15. Karadal, H., Merdan, E., Koyuncu, E., İriş, İ. (2018). “Hizmet Kalitesi Psikolojik Güçlendirme ve İş Tatmini İlişkisinin İncelenmesi”, International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEAStudies) , Vol:4, Issue: 8, 305-317.
 16. Karadal, H. ve Z. Adıgüzel, (2017), Despotik Liderlik ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin, Kural Çiğneme ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileriyle, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Ara Değişken Etkisinin İncelenmesi”, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal,

http://busecon.eurasianacademy.org/?sayfa=dergilist&sayi=insemp2017&yil=2017, http://dx.doi.org/10.17740/eas.econ.2017-insemp-1, Volume: 1: 1-10, 2017.

 1. Karadal, H. ve F. Özsungur (2017). “Hizmet İnovasyon Davranışı ile Psikolojik Sermaye ve Etik Liderlik İlişkisinin İncelenmesi: Adana Örneği”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı (Int. Journal of Management Economics and Business, ICMEB17 Special Issue), http://ijmeb.org/index.php/zkesbe, ISSN: 2147-9194, 663-672, 2017.
 2. Karadal, H., ve E. Merdan (2017). “İşyeri Yaralanmaları Üzerinde Güvenlik İklimi ve Güvenlik Kültürünün Rolü” (the role of safety climate and safety culture on workplace injuries), Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı (International Journal of Management Economics and Business, ICMEB17 Special Issue), http://ijmeb.org/index.php/zkesbe, ISSN: 2147-9194, 912-919, 2017, https://dergipark.org.tr/en/pub/ijmeb/issue/54601/744532.
 3. Akyazı, E. ve H. Karadal (2017). “Girişimcilik ve Sosyal Ağlar: Sosyal Ağ Analizi Yöntemi ile Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’ndeki İşletmelerin Girişimcilik Haritasının Oluşturulması”, LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi (VIII-II): 168-192, 2017.
 4. Karadal, H., N. Duman & M. Saygın (2017). “Girişimcilik Yazını: Türkiye’deki Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İnceleme”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, UİİD-IJEAS (16.UİK Özel Sayısı), http://dergipark.gov.tr/ulikidince/issue/29068/323649, 137-148, DOI: 10.18092/ ulikidince.323664, ISSN 1307-9832, 2017.
 5. Saygın, M. ve H.Karadal (2017). “ Girişimcilik Motivasyonu: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcılarının Söylemlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/352713, ISSN 1309-1387, Cilt: 9, Sayı: 21 (Özel Sayı), s.328-341, Ekim, 2017.
 6. Karadal, H., ve M. Saygın (2016). An Empirical Analysis About Relationship Between The Innovation Capabilities and Entrepreneurial Characteristics”, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, Volume: S1: 282-294, 2016.
 7. Karadal, H., ve A.T. Erdem (2016). The Analysis of Perceptions of Organizational Justice, Organizational Citizenship and Organizational Trust: A Case Study of Selçuk University”,  Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, Volume: S1: 409-420, 2016.     
 8. Karadal, H., T. E. Akyazı, G. Sunman, K. Güvenç ve M. F. Koca (2016). “A Research on the Moderating Role of Organizational Commitment of Whistleblowing”, Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, Volume: S1: 106-114, 2016.     
 9. Karadal, H. ve A. Çelikdin (2014). Balanced Scorecard Sisteminde SWOT Analizi ile AHP Kullanımı: Yem Sektöründe Bir Uygulama”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), ISSN: 1304-8899,211-228,2014, (TR DİZİN).
 10. Karadal, H., & Çelikdin A. (2013). “Balanced Scorecard İle Analitik Hiyerarşik Proses Yönteminin Kullanılabilirliği Üzerine Bir Uygulama”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(2), 142-151.
 11. Karadal, H., F. Eser ve M. Saygın (2014). Kaynak Bağımlılığı Üzerine Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(2), ISSN:1309 -8039 (Online), 12-24, 2014.
 12. Karadal, H., P. Yücekaya ve M. Saygın (2014). İşlem Maliyeti Yaklaşımı İle Dış Kaynak Kullanımı Arasındaki İlişkinin Ankara İlinde Faaliyet Gösteren Yabancı Dil Kurslarında İncelenmesi, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(2), ISSN: 1309 -8039 (Online), 25-37, 2014.
 13. Karadal, H., Ö.F. Rençber ve M. Saygın (2014). Beşeri Sermaye ve Sosyal Sermaye Özelliklerinin Adana İlindeki Yabancı Dil Kurslarında İncelenmesi, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(2), ISSN: 1309 -8039 (Online), 38-48, 2014.
 14. Karadal, H., M.H. Yıldırım ve M. Saygın (2014). Analysis of Export Needs of Business Clusters: The Case of Aksaray Province” International Journal of Business and Management Studies, 6(1), ISSN: 1309-8047 (Online), 118-129, 2014.
 15. Karadal, H., Ü. Baş, T.E. Akyazı ve M. Saygın (2014). “The Effectiveness of Entrepreneurial Training: The Sample of Aksaray”, International Journal of Business and Management Studies, 6(1), ISSN: 1309-8047 (Online), 1-15, 2014.
 16. Karadal, H. ve M. Saygın (2013). Girisimcilerde Beseri Sermaye Özelliklerinin KOBİ’lerin Inovasyon Yeteneklerine Etkisi Üzerine Bir ArastirmaSosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 5, No 2, ISSN: 1309-8012 (Online), 132-141, 2013.
 17. Karadal, H. ve G. Gündoğdu (2013). “Kültürel Turizmin Kümelenme Potansiyeli: Aksaray Örneği”, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergisi, ISSN: 1309-9132, 14 (22), 155–162, 2012.
 18. Karadal, H., Ü. Ay ve M. T. Çuhadar, "The Effect of Role Conflict and Role Ambiguity a Job Satisfaction and Organizational Commitment: A Study in Public and Private Sector", The Journal of American Academy of Business, Cambridge, 14(1), 184-189, ISSN: 1540-1200, 2008.
 19. İbicioğlu, H.; H. Karadal, İ. Doğan ve M.T. Çuhadar, "Organize Sanayi Bölgelerinin Bürokratik Sorunları ve Yasal Düzenlemeler Üzerine Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 19, 291-311, ISSN: 1302-1796, 2008.
 20. Karadal, H., "Bilişim Teknolojilerinin Yönetim Sürecine Etkileri Üzerine Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(9), Emin Kayar Özel Sayısı, 211-226, ISSN:2148-3043, Aralık 2007.
 21. Demirel, Y. ve H. Karadal, "Örgüt Kültürünün Örgüt İçi Bireysel Becerilerin Kullanımına Etkisi Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3), 253-270, 2007.
 22. Çelik, C. ve H. Karadal, "KOBİ'lerin Sorunları ve Çözüm Stratejilerinin Algılanan Performans Üzerine Etkileri: Aksaray ve Mersin Örneği", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 119-138, ISSN: 1304-8880, 2007.
 23. Ay, Ü. ve H. Karadal, "Yönetici Yaşam Biçimleri ile Yöneticinin Etkinliği ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Bazı Sektörlerde Bir Araştırma", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sayı: 20, 39-55, ISSN:1301-3688, 2004.
 24. Tanova, C. ve H. Karadal, "Kurumsal Strateji İle İnsan Kaynakları Politikaları", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 123-136, ISSN:1302-504X, 2004.
 25. Karadal, H. ve M. Tümer, "Impact of Information Technology on Organizational Strategic Variables: A Study in in Antalya and Turkish Republic of Northern Cyprus", Review of Social, Economic & Business Studies, Vol: 2, 132-150, ISSN 1843-763X, Fall 2002-2003.
 26. Savaş, O. ve H. Karadal, "Son Sınıf Muhasebe Öğrencilerinin Etik Düzeyleri Üzerine Bir Karşılaştırma: Türkiye - İrlanda ve Avustralya'dan Örnekler", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2002-2, 16(5&6), 145-157, ISSN:1300-4646, 2002.
 27. Savaş, O. ve H. Karadal, "Yenilikçi-Yaratıcı Potansiyelimizin Bilgi Toplumuna Uygunluğu Üzerine Bir Karşılaştırma," Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2),  140-153, ISSN: 1303-0035, 2001.
 28. Karadal, H., "İş Stresi Düzeyi İle İş Tatmini İlişkisinin Analizi Üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü'nde Bir Araştırma", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2001-2, Sayı: 3, 82-97, ISSN: 1303-0035, 2001.
 29. Ay, Ü. ve H. Karadal, "Örgütsel İş Doyumu Etkenleri ve Doyum Düzeylerine İlişkin YURTKUR'da Bir Araştırma," Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 63-74, 1995.

DİĞER HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Karadal, H., “14.National Business Congress”, Journal of Economics Bibliography”, 2(3), 149-150, Eylül 2015.
 2. Begeç, S., V. Ataseven ve H. Karadal, “Management of Border Security from the Perspective of Illegal Animal Movements in Turkey”, Düzce Üniversitesi Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi, ISSN:2147-1797, http://www.dergi.duzce.edu.tr/07_03_2012.pdf, 1(1), 2012.
 3. Karadal, H., "Aksaray Stratejik Sinerji Odağı", Dünya Gazetesi, Bölgesel Bakış: Aksaray, Yayın No: 1048736, 9 Şubat 2005.
 4. Karadal, H., "Gerede İlçesinin Deprem Sonrası Sosyo-Ekonomik Durumu," Gerede Kültür, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Bülteni, Yıl: 4, Sayı: 5, 15-18, Ankara, Mayıs 2000.
 5. Karadal, H., "Kariyerde Başarı İçin Stratejiler," Mühür Dergisi, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettişleri Birleşme ve Dayanışma Derneği, Sayı: 5, 58-66, Ankara, Yayın No: 1048739, Mayıs 1999.

 

 

ULUSLARARASI KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL, ÇALIŞTAYLARDA SUNULAN TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİLER

 1. Karadal, H. 2022. “Entrepreneurship and Professionalism: A Case Study For EMI Congress”, International Conference on “Modern problems of geography: integration of science and education”, 259-261, 29-30 November 2022, ISBN: 978-9952-435-90-0, Azerbaijan Geographical Society, Baku, Azerbaijan.
 2. Chowdhury,  Rubaiyat Shaimom; Himmet Karadal, 2022. Comparison Between Adoption Intention of Financial Technology in Banks and Non-Bank Financial Institutions Sector of Bangladesh, 7th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 143-151, 20-22 June 2022, ISBN: 978-605-73415-0-1, Tashkent – Uzbekistan, https://emissc.org/files/2023/ocak/Proceedings_EMI8_5_ocak.pdf
 3. Sutbayeva, Raikhan; Himmet Karadal, 2022. Kazakhstan and the New Silk Road, 7th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 143-151, 20-22 June 2022, ISBN: 978-605-73415-0-1, Tashkent – Uzbekistan, https://emissc.org/files/2023/ocak/Proceedings_EMI8_5_ocak.pdf
 4. Sutbayeva, Raikhan; Himmet Karadal, 2022. New Kazakhstan: The Path of Renewal and Modernization, 7th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress,132-142, 20-22 June 2022, ISBN: 978-605-73415-0-1, Tashkent – Uzbekistan, https://emissc.org/files/2023/ocak/Proceedings_EMI8_5_ocak.pdf
 5. Karadal, Himmet; Yahya Can DURA; Evren Dinçer, 2022. Dijitalleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Panel Veri Analiz, 8th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 588-600, 17-19 November 2022, ISBN: 978-605-605-73415-1-8, Aksaray, https://emissc.org/files/2023/ocak/Proceedings_EMI8_5_ocak.pdf
 6. Sutbayeva, Raikhan; Himmet Karadal;, Saubetova Bibigul, 2022. Formation of the social economy and ways of development at the regional level, 8th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 356-367, 17-19 November 2022, ISBN: 978-605-605-73415-1-8, Aksaray, https://emissc.org/files/2023/ocak/Proceedings_EMI8_5_ocak.pdf
 7. Karadal, Himmet; Yavuz AKÇİ, Tülin SEPETCİ ve Evren DİNÇER (2021).  Aksaray İli Marka Değeri Araştırması, Gorazde, 6th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Gorazde, Bosna Hersek, 16-18 Eylül 2021.
 8. Dinçer, Evren; Muhammet SAYGIN ve Himmet Karadal (2021). The Organizational Disease of the Knowledge Era: A Research In Local Governments on the Fear of Missing Out, 6th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Gorazde, Bosna Hersek, 16-18 Eylül 2021.
 9. Karadal, Himmet; Hatice BAYSAL ve Evren DİNÇER (2021).  Kadın Kooperatiflerinin Kadın Girişimciliği Bağlamında Değerlendirilmesi: Aksaray Örneği, International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress, Tiflis, Gürcistan, 979-993, ISBN: 978-605-06656-5-9, 19–22 Ağustos 2021.
 10. Karadal, İnci Erdoğan Tarakçı, Yahya Can Dura ve Evren Dinçer (2021).  Yerel Ölçekte İktisadi Kalkınma Bağlamında Şehir Markalaşması: Aksaray Örneği, International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress, Tiflis, Gürcistan, 994-1001, ISBN: 978-605-06656-5-9, 19–22 Ağustos 2021.
 11. Karadal, Himmet, Ethem MERDAN (2020). İşgören Seçimi: Nitel Bir Örnek Olay Çalışması, International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress, Gorazde, Bosna Hersek, 18–19 Aralık 2020.
 12. Karadal, Himmet ve  Ethem MERDAN (2020). Sosyal Sermaye, Personel Seçimi ve Yenilikçi Davranış İlişkisinin İncelenmesi, 5th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Gostivar/K.Makedonya, 29-30 Haziran 2020.
 13. Orak, Aliyev, Himmet Karadal, Sutbayeva Raıkhan (2020). Socialization in a Market Economy, 5th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Gostivar/K.Makedonya, 29-30 Haziran 2020.
 14. Özsungur, F., & Karadal, H (2020). Sektörel Sorunlar ve beklentilere ilişkin nitel bir araştırma: Adana Örneği. 5 th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 29-30 June 2020 Gostivar/N.Macedonia.
 15. Karadal, H. & Akyüz, N.E. (2018). Çalışan ve İşveren Etkileşiminde Yeni Bir Paradigma: Psikolojik Sözleşme, 2.Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, (2.International EMI Entrepreneurship and Social Science Congress), s.447-455, 9-11 Kasım 2018, Nevşehir.
 16. Özsungur, F. & Karadal, H. (2019). A Qualitative Research on the Value Chain Analysis of the Service Sector: Case of Chamber of Commerce. TR. Hizmet Sektörünün Değer Zinciri Analizine Yönelik Nitel Bir Araştırma: Ticaret Odası Örneği. 4 rd International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 29-30 November 2019, İstanbul.
 17. Özsungur, F. & Karadal, H. (2019). Hizmet Sektörünün Değer Zinciri Analizine Yönelik Nitel Bir Araştırma: Ticaret Odası Örneği. 4rd International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 29-30 November 2019, İstanbul.
 18. Karadal, H. & Özsungur, F. (2018). Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Müşteri Odaklı Hizmet İnovasyonu Stratejisi – 208. ). 2nd International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress EMISSC, 9-11 November 2018-Nevşehir/ Kapadokya.
 19. Karadal, H. & Demir, A. (2018). Örgütsel Etiğin Kurumsal İtibara Etkisi Üzerine Araştırma – Aksaray Turizm İşletmeleri Örneği, 2.Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, (2.International EMI Entrepreneurship and Social Science Congress), s.1263-1270-, 9-11 Kasım 2018, Nevşehir.
 20. Karadal, H. & Demir, A. (2018). Girişimci Olma Nedenlerinin ve Girişimcilerin Karşılaştıkları Zorlukların Belirlenmesi: Aksaray Örneği, 2.Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, (2.International EMI Entrepreneurship and Social Science Congress), s.1813-1820, 9-11 Kasım 2018, Nevşehir.
 21. Karadal, H. ve Merdan, E. (2018). "Başarılı Girişimcilerin Özelliklerinin Belirlenmesi ve Girişimcilere Öneriler Üzerine Bir Araştırma: Aksaray Örneği", 1st International Economics and Business Symposium “Sustainable Development in all Dimensions”, 25-27 Ekim, Gaziantep.
 22. Karadal, H., Merdan, E., Koyuncu, E. & İriş, İ. (2018). Kurum İçi Hizmet Kalitesinin Psikolojik Güçlendirme ve İş Tatmini Üzerindeki  Rolü, EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, (EMI Entrepreneurship and Social Science Congress), s.86, 27-29 Nisan 2018, Lefkoşa.
 23. Karadal, H. ve Merdan, E. (2018). Türkiye’de İKY Kitaplarının İçerik Analizi: 2015-2017 Yılları Arası, EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, (EMI Entrepreneurship and Social Science Congress), s.87, 27-29 Nisan 2018, Lefkoşa.
 24. Karadal, H. ve Gülbahar, Y. (2018). Girişimcilik Tutkusunun Yenilikçi Davranış ve Başarısızlık Korkusu Üzerine Etkisi: Metanetin Aracılık Rolü-31, EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, (EMI Entrepreneurship and Social Science Congress), s.64, 27-29 Nisan 2018, Lefkoşa.
 25. Karadal, H. ve Erdal Akyüz N. (2018). Psikolojik Sözleşme ile Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Ankara PTT Başmüdürlüğü Örneği-98, EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, (EMI Entrepreneurship and Social Science Congress), s.135, 27-29 Nisan 2018, Lefkoşa.
 26. Karadal, H. ve Gülbahar, Y. (2018). Tutkulu Liderlik-137, EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, (EMI Entrepreneurship and Social Science Congress), s.182, 27-29 Nisan 2018, Lefkoşa.
 27. Karadal, H., Gökpınar, A. & Özsungur, F. (2018). Türkiye’de Ticaret ve Sanayi Odası Personelinin Hukuksal Yapısı-197, EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, (EMI Entrepreneurship and Social Science Congress), s.252, 27-29 Nisan 2018, Lefkoşa.
 28. Karadal, H., Abubakar, A. M., Erdem, A. T. & Duman N. (2018). Boreout Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirlik ve Geçerliliği Araştırması-246, EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, (EMI Entrepreneurship and Social Science Congress), s.306, 27-29 Nisan 2018, Lefkoşa.
 29. Çelikdin, A. ve Karadal, H. (2017). "Örgüt Yapısı Ve İşletme Performansı İlışkılerının İncelenmesınde Bır Yöntem Önerısı: Nıtel Karşılaştırmalı Analız (QCA)", I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (The 1st International Symposium of Silkroad Academic Studies), s.671, 21-23 Eylül 2017, Nevşehir.
 30. Karadal, H. ve Merdan, E. (2017). "Kültürel Sermaye ve Sosyal Sermayenin Hizmet İnovasyon Davranışına Etkisi: Kafe Sektöründe Bir Araştırma ", I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (The 1st International Symposium of Silkroad Academic Studies), 21-23 Eylül 2017, Nevşehir.
 31. Karadal, H., Erdem A.T., Fettahlıoğlu, Ö. ve Özçınar, M. F. (2017). “Boreout Sendromunun Kariyer Uyumluluğu ve Kariyer İyimserliği Üzerine Etkisi: Selçuk Üniversitesi Örneği”, I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (1st International Symposium of Silkroad Academic Studies), (Özet bildiri), s. 276, 21-23 Eylül 2017, Nevşehir.
 32. Merdan, E. ve Karadal, H. (2017). "Sosyal Sermaye Hizmet İnovasyon Davranışı ve İç Girişimcilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesİ (Investigation of the Relationship Between Social Capital Service Innovation Behavior and Intrapreneurship)”, 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi (22nd International Turkish Cooperative Congress), 5-7 Ekim 2017, Kapadokya/Nevşehir.
 33. Karadal, H. ve Merdan, E. (2017). Girişimcilik Motivasyonu: Aksaray Örneği”. 2.Uluslararası Aksaray Sempozyumu, 26-28 Ekim, Aksaray Üniversitesi, Aksaray.
 34. Karadal, H. ve Özsungur, F. (2017). Hizmet İnovasyon Davranışı ile Psikolojik Sermaye ve Etik Liderlik İlişkisinin İncelenmesi: Adana Sanayi Odasına Kayıtlı İşletmelerde Bir Uygulama”. International Congress on Management Economics and Business, s. 321, 7-8-9 Eylül 2017, Bülent Ecevit Universitesi, Zonguldak.
 35. Karadal, H. ve Merdan, E. (2017). Safety Climate and Safety Culture Effects on Workplace Injuries: A Research in The Casting Sector”. International Congress on Management Economics and Business, 7-8-9 Eylül 2017, Bülent Ecevit Universitesi, Zonguldak.
 36. Karadal, H. ve MERDAN, E. (2017). "Güvenlik İklimi Ve Güvenlik Kültürünün İşyeri Yaralanmaları Üzerine Etkisi: Döküm Sektöründe Bir Araştırma (Safety Climate And Safety Culture Effects On Workplace Injurıes: A Research In The Castıng Sector)", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi (ICMEB), Zonguldak, 7-9 Eylül 2017.
 37. Karadal, H. ve Merdan, E. (2017). “Fonksiyonel Açıdan İşletme Sorunlarının Analizi Üzerine Aksaray’da Bir Çalışma (On Functional Analysis of Business Problems A Study in Aksaray)”, III. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), 10-11 Kasım 2017, Ankara.
 38. Fettahlıoğlu, Ö.O, Karadal, H., Saygın M. & Bahar, E. (2017). “Bilgi Yönetiminin Ötgütsel Ustalık ve Örgüt Kültürüne Etkisi Üzerine Alan Araştırması”, Dmitri Yavorınitski 1.Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi (Dmitri Yavorinitski 1st  Internatıonal European Congress on Socıal Sciences),
 39. , 10-13 Ağustos–Kiev, Ukrayna.
 40. Karadal, H. ve Adıgüzel, Z. (2017). “Hizmetkâr Liderlik ile Stratejik İKY’nin İşten Ayrılma Niyetine Etkilerinin İncelenmesi”. Dmitri Yavorınitski 1.Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi (Dmitri Yavorinitski 1st  Internatıonal European Congress on Socıal Sciences),

https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_71eb7bd0fb204287a6dba8e913881470.pdf, 10-13 Ağustos–Kiev, Ukrayna.

 1. Karadal, H., Adıgüzel, Z. ve Özçınar, M.F. (2017).  “Examining the Impacts of Strategic Human Resources Management And Servant Leadership Over Employees’ Rule Breaking and Job Satisfaction Reactions and Understanding The Moderating Effect of Servant Leadership”. Dmitri Yavorınitski 1.Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi

(Dmitri Yavorinitski 1st  Internatıonal European Congress on Social Sciences),https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_71eb7bd0fb20428 7a6dba8e913881470.pdf, 10-13 Ağustos–Kiev, Ukrayna.

 1. Saygın, M. ve Karadal H. (2017). “Analysis of Intangible Capital Sources and Entrepreneurial Characteristics: An Explanatory Mixed Method Study”. Dmitri Yavorınitski 1.Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi (Dmitri Yavorinitski 1st  Internatıonal European Congress on Socıal Sciences), https://docs.wixstatic.com/ugd/614b1f_71eb7bd0fb204287a6dba8e913881470.pdf, 10-13 Ağustos–Kiev, Ukrayna.
 2. Karadal, H., Adıgüzel, Z. (2017).  “Despotik Liderlik Ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin, Kural Çiğneme Ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileriyle, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Ara Değişken Etkisinin İncelenmesi”. International Conference on Global Competition and Innovation Management (ICGCIM 2017), November 9-11, 2017 Istanbul University, TURKEY.
 3. Karadal, H. & Özsungur, F. (2017). An Examination of the Relationship Between Service Innovation Behavior and Psychological Capital and Ethical Leadership: A Case of Adana TR. Hizmet İnovasyon Davranışı İle Psikolojik Sermaye ve Etik Liderlik İlişkisinin İncelenmesi: Adana Örneği. Int. Journal of Management Economics and Business, ICMEB17 Special Issue, 663-672.
 4. Karadal, H., ve Erdem A.T. (2016). A Sudy On The Origin Of Environmental Problems of Women Enterpreneurs, 1. International Women's Congress, , 14-16 Kasım 2016. (Özet bildiri) Yıldırım Bayezit Üniversitesi Ankara /TURKEY, s.85 http://www.internationalwomencongress.org/tr/BILDIRI-CAGRISI.html
 5. Karadal Himmet ve Erdem, A. T. (2015).  Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesine İlişkin Bir Araştırma.  Uluslararası Katılımlı Sosyal Yaşam ve Kadın Sempozyumu (Özet bildiri) (Yayın No:2250997), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 6. Karadal, Himmet ve Saygın, M. (2013).  Relationship Between Organizational Citizenship And Social Loafing Among School Managers.  The 2nd International Conference on the Reform of Curriculum and Teaching and Teacher Development (Tam metin bildiri)(Yayın No:1048751).
 7. Karadal, H., C. Celik ve M. Saygın, Corporate Values on Strategic Planning Process: A Research about the Universities Located in Turkey, 9th International Strategic Management Congress, 27-29 June 2013, Riga, Latvia, 2013.
 8. Karadal, H. ve M. Saygın, An Investigation of the Relationship between Social Loafing and Organizational Citizenship Behavior, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 206-215, 9th International Strategic Management Congress, 27-29 June 2013, Riga, Latvia, 2013.
 9. Karadal, H. ve M. Saygın, Relationship Between Organizational Citizenship And Social Loafing Among School Managers, The 2nd International Conference on the Reform of Curriculum and Teaching and Teacher Development, 22-24 March 2013, Hangzhou Normal University, Zhejiang, China, 1-10, 2013.
 10. Karadal, H. C. Çelik and M. Özdevecioğlu, “The Influence of Perceived Organizational Justice on Social Loafing: The Mediating Role of Self Control”,  IAMB Warsaw 2012 Conference, 23- 25 Nisan 2012.
 11. Karadal, H. ve M. Saygın, Kırsal Turizm Arz Potansiyeli İncelemesi – Aksaray Ili Örneği, Selçuk Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu, Konya, 120-128, 2011.
 12. Karadal, H. ve M. Saygın, “The Effects of Information Technologies on Innovation Abilities:  A Research for SME’s”, Paper presented at International Conference on Eurasian Economies), Bishkek/Kyrgyzstan, 396-399, 12-14 Ekim 2011. https://doi.org/10.36880/C02.00309.
 13. Saygın, M. ve H. Karadal, “An Analysis of Cultural Tourism Cluster: The Case of Aksaray Province”, Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı (International Conference on Eurasian Economies), Beykent Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan – Bishkek/Kyrgyzstan, 390-395, 12-14 Ekim 2011.
 14. Tümer, M. ve H. Karadal, “Measuring the Entrepreneurial attitude of the University Students Studying in Turkey and Cyprus”, 55. Anniversary International Council for Small Business, ICSB 2010, and Entrepreneurship: Bridging Global Boundaries, Hilton Cincinnati Netherland Plaza, Cincinnati, Ohio, USA, 117, 24-27 Haziran 2010.
 15. Karadal, H., Y. Demirel ve İ. Doğan, "İşletme Yönetiminde Örgütsel Adalet Tartışmaları: Farklı İşletmeler Üzerine Bir Araştırma", International Davraz Congress, Social and Economic Issues Shaping the World’s Future: New Global Dialogue, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 1368-1381, 24-27 Eylül 2009.
 16. Karadal, H., Y.Demirel ve M. T. Çuhadar, "The Study of Differential Relationships between Human Resource Practices and Organizational Commitment", First International Conference on Management and Economics: Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective, Epoka University, (ICME 2008) Tirana, Albania, 28-29 Mart 2008.
 17. Karadal, H.  ve S. Kılıç, "A Study on the Role of Empowerment in Providing Organizational Commitment", The Proceedings of 4th International Strategic Management Conference, Hollywood Hotel, Sarajevo, Bosnia, Herzegovina, June, 19-21 2008.
 18. Karadal, H. ve M. T. Çuhadar, "OSB'deki İşletmelerin Kamu Kurumlarından Memnuniyeti: Aksaray Örneği", 5. Knowledge, Economy and Management Congress, Kocaeli Üniversitesi, Proceeding Vol II, 3-5 Kasım 2006.
 19. Savaş, O. ve H. Karadal, "Muhasebe Meslek Mensuplarının Rüşvet Alma ve Vergi Kaçırmaya İlişkin Etik Tutumları: Yozgat ve Aksaray Örneği", 1st International Business and Professional Ethics Congress of Turkey, Hacettepe Üniversitesi İşletmecilik Meslek Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara, 48-55, 17-19 Eylül 2003.
 20. Savaş, O. G. Özer, ve H. Karadal, "Added Value per Employee as a Financial Performance Indicator: An Industrial Comparison in Small And Medium-Sized Industrial Enterprises in Central Anatolian Region", 21. Yüzyılda KOBİ'ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 3-4 Ocak 2002.
 21. Kazan, H.; H. Karadal, ve M. Uygun, "Bilişim Teknolojilerine Geçiş Sürecinde KOSİ'lerin Temel Üretim ve Yönetim Sorunları: Aksaray Örneği", 21. Yüzyılda KOBİ'ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 3-4 Ocak 2002.
 22. Savaş, O. ve H. Karadal, "Maliyetleri Açısından JIT Üretim Biçimini Uygulayan Bir Firmanın Tedarikçi Bir Firmada Oluşturduğu Sorunlar (Mim-Metal Anonim Şirketi Örneği)", 21. Yüzyılda KOBİ'ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 3-4 Ocak 2002.
 23. Kazan, H., H. Karadal ve İ. Doğan, "The Use of Information Technologies in Quality Systems an Application", Proceedings of the Fourth GAP Engineering Congress, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 677-684, 06-08 Haziran 2002.
 24. Karadal, H. ve A. Saldamlı, "Competitive Strategies-Performance Relationship in Hospitality Industry: A Study in Antalya and TRNC", ITC 2002, Ist International Tourism Congress: Challenges and Prospects for the New Millennium, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 325-346, 20-23 Kasım 2002.
 25. Karadal, H., "Küreselleşme Sürecinde KOBİ Yöneticilerinin Profili Üzerine Bir Araştırma", 21. Yüzyılda KOBİ'ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 3-4 Ocak 2002.
 26. Karadal, H. ve O. Savaş, "Appropriateness of Strategical Evaluations to the Millennium Trends: A Research in 500 Large Turkish Firms," European Trade Study Third Annual Conference, Universite'Libre De Bruxelles,Brüksel,14-16 Eylül 2001. 

 

 

 

ULUSAL KONGRE, SEMPOZYUMDA SUNULAN ve YAYIMLANAN BİLDİRİLER

 1. Saygın, M. ve Karadal, H. (2017). Girişimcilik Motivasyonu: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcılarının Söylemlerine Dayalı Nitel Bir Araştırma, MESTEK 2017, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Burdur, 11-13 Mayıs 2017.
 2. Karadal, H., Saygın, M. ve Duman, N. (2017).  “Girişimcilik Yazını: Türkiye’deki Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İnceleme”. 16.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Ege Üniversitesi, 4-6 Mayıs, Kuşadası.
 3. Karadal, H., Adıgüzel, Z. (2017). “Despotik Liderlik Ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin İşten Ayrılma Niyeti Ve İş Memnuniyeti Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”, V. Ulusal Örgütsel Davranış Kongresi, Marmara Üniversitesi, 3-4 Kasım, Akra Barut Oteli, Antalya.
 4. Karadal, H., ve A.T. Erdem, (2016).272. Selçuk Üniversitesi’ndeki Öğretim Görevlilerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Güven Algılarının Ölçülmesi, 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi İstanbul Üniversitesi, s.701-7014.
 5. Karadal Himmet, Akyazı Turgut Emre (2015).  Psikolojik Sahiplenme İle Etik Olmayan Örgüt Yanlısı Davranışlar Arasındaki İlişkinin Analizi Üzerine Aksaray İlinde Bir Araştırma.  3.Örgütsel Davranış Kongresi, 1(1), 111-117. (Yayın No:2249035).
 6. Karadal, H. & Özsungur, F. (2015). Tüketicinin Satın Alma Karar Sürecinde Hukuki İstikrar İlkesinin Etkileri. Mersin Üniversitesi Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu: 22- 24 Ekim 2015, 587- 591.
 7. Karadal Himmet, Akyazı Turgut Emre, Şahin Adem, Şentürk Elmas (2015).  İşletmelerin Personel Alım Sürecinde Kullandıkları Dil Üzerinde Bir Çalışma.  II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 1(1), Yayın No:2248672.
 8. Karadal Himmet, Nihan Caba (2015).  Ekonomi ve Yönetim Biliminde Ortak Bir Yaklaşım: İşlem Maliyeti Kuramı,  II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 1(1), 609-614, (Yayın No:2248758).
 9. Karadal Himmet, Saygın Muhammet (2015).  Kültürel Sermaye Çalışmalarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi,  II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 1(1), 592-597, Yayın No:2248715.
 10. Karadal Himmet, Akyazı Turgut Emre, Saygın Muhammet (2015).  Sosyal Sermaye İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD) Arasındaki İlişki: Aksaray’da Bir Araştırma.  II.Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 1(1), 161-169, (Yayın No:2248450).
 11. Karadal Himmet, Saygın Muhammet (2014).  Sosyal Sermaye, İş Tatmini ve Sanal Kaytarma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Aksaray Örneği.  13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 1(1), 9-17. Yayın No:2249163.
 12. Karadal Himmet, Akyazı Turgut Emre, Yazgı Merve (2015).  Girişimcilik Sürecinde Sosyal Sermayenin Etkisi Üzerine Bir Örnek Olay Çalışması: Altuntaş Örneği14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 1(1), 1023-1029, (Yayın No:2248949).
 13. Karadal Himmet, Erdem Ahmet Tuncay, Akyazı Turgut Emre (2015).  Sosyal Sermaye Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesiII. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, 1(1), 223-229. (Yayın No:2248574).
 14. Karadal, H. ve M. Çakırkaya, “Balanced Scorecard Sisteminin Stratejik Yönetim Yaklaşımını Benimseyen KOBİ’lerde Uygulanması (Değirmencilik Sektöründe Bir Uygulama)”, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Muğla, 62-67, 2-4 Mayıs 2013.
 15. Karadal, H ve Çiğdem H.Y.,” Kişilik ile İç Girişimcilik Arasındaki İlişkilerin Analizi”, 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 2-4 Mayıs 2012, Mersin.
 16. Karadal, H. ve M. Saygın, Bölgesel Ekonomik Kalkınma Girişimleri: Aksaray Kalkınma Planı Örneği”, Selçuk Üniversitesi, Ereğli Kaman Meslek Yüksek Okulu Ulusal Tebliğ Günleri, Ereğli, Konya, 40, 2011.
 17. Karadal, H., Y. Demirel ve E. Güner, "Tükenmişlik Sendromu ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Bir Araştırma", 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adana, 873–878, 20–22 Mayıs 2010.
 18. Solak, Ö., H. Karadal ve L. Yıldız, “Türkçede Astronomik İsimler Üzerine Bir Araştırma", Amatör Astronomi Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi, Ankara, 25-26 Haziran 2005.
 19. Karadal, H. ve Ö. Solak, "İnternet Kafelerin Tamamlayıcı Bir Öğrenim Örgütü Olarak Yönetimi", Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, 20-22 Aralık 2004.
 20. Karadal, H. ve M.F. Özçınar, "Örgüt İçi Bilgi Paylaşımı: Bir Örnek Olay Çalışması", II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Kocaeli Üniversitesi, Derbent-İzmit, 499–510, 17–18 Mayıs 2003.
 21. Tanova, C. ve H. Karadal, "Kurumsal Strateji İle İnsan Kaynakları Politikaları Arasındaki İlişkinin Analizi", 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Afyon, 999-1000, 23-25 Mayıs 2003.
 22. Karadal, H., "Krizde İnsan Kaynakları Yönetimi Üzerine KOSİ'lerde Bir Araştırma: Aksaray ve Yozgat Örneği", 10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Antalya, 728-744, 23-25 Mayıs 2002.
 23. Savaş, O. ve H. Karadal, "Quality Function Deployment: An Application at Secondary Educational Associations in Yozgat", The First National Symposium on Quality Function Deployment, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, İzmir, 1-8, 17-19 Nisan 2002.
 24. Savaş, O. ve H. Karadal, "Bilgi Toplumu Süreçlerinin Geleneksel Maliyet Yönetimi Süreçlerinde Oluşturduğu Dönüşümler", I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 685-694, Hereke-İzmit, 10-11 Mayıs 2002.
 25. Karadal, H., O. Savaş ve M. Tümer, "Şubat 2001 Ekonomik Krizinin KOSİ'lerin Pazarlama ve Maliyet Yönetimi Stratejilerine Etkileri: Aksaray ve Yozgat Örneği", 7. Ulusal Pazarlama Kongresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Afyon, 185-201, 30 Mayıs- 2 Haziran 2002.
 26. Karadal, H., H. Kazan ve O. Savaş, "Bilişim Teknolojilerinin Yönetim Sürecine Etkileri: Aksaray'da Bir Araştırma", Bilgi Teknolojileri Kongresi Bildiri Özetleri, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 71-76, 6-8 Mayıs 2002.
 27. Karadal, H. ve O. Savaş, "KOBİ'lerin uluslararası Pazarlarda Rekabet Güçleri Ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma", 6. Ulusal Pazarlama Kongresi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Erzurum, 320, 28 Haziran-1 Temmuz 2001.
 28. Karadal, H., "KOBİ'lerin uluslararası Pazarlara Açılmasını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma", I. Orta Anadolu Kongresi: KOBİ'lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, KOSGEB, Nevşehir, 189-199, 18-21 Ekim 2001.
 29. Karadal, H. ve O. Savaş, "Sektöre Yeni Girişi Engelleyici Firma Tepkilerinin Nedenleri - Bolu ve Yozgat Organize Sanayi Bölgeleri Örneği", 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Silivri-İstanbul, 24-26 Mayıs 2001.
 30. Karadal, H. ve K. Kocabozdoğan, "Polisin Hizmetiçi Eğitiminde Toplam Kalite Yönetimi," 21. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, 155-182, 25-27 Ekim 2000.

 

KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

 1. Karadal, Himmet, Erdogan Ekiz, M.Naci Efe, Menekşe Şahin Karadal, 2023. Girişimci Kültür ve Yönetim: Güncel Gelişmeler/Entrepreneurial Culture and Management: Updated Improvements, 252 sayfa, ISBN: 978-975-447-679-8, Özgür Yayınlari/Publishing, Gaziantep.
 2. Karadal, Himmet, İnci Erdoğan Tarakçı, Ramazan Aslan ve Evren Dinçer, 2022. İşletme ve İktisat Araştırmaları, 356 sayfa, ISBN 978-625-8121-86-5, Efeakademi Yayınları, İstanbul, https://efeakademi.com/urun/isletme-ve-iktisat-arastirmalari-ciltli/
 3. Karadal, Himmet; Evren Dinçer, Menekşe Şahin Karadal, 2022. Girişimcilik & Yönetim: Güncel Gelişmeler, 210 sayfa, E-ISBN: 978-625-436-078-7, Özgür Yayınları, Gaziantep, https://ozguryayinlari.com/kategori/-e-kitaplar
 4. Karadal, Himmet, İnci Erdoğan Tarakçı, Ramazan Aslan ve Evren Dinçer, 2022. İşletme ve İktisat Araştırmaları, ISBN 978-625-8121-86-5, Efeakademi Yayınları, 356 sayfa, İstanbul.
 5. Karadal, H., Küresel Girişimcilik: Güncel Gelişmeler, ISBN 978-625-436-078-7, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2021.
 6. Karadal, H., Girişimcilik: Güncel Konular, Girişimci Destekleri & İş Planı - İş Modeli (5.Baskı), İstanbul: Beta Yayıncılık, ISBN 978–605–333–762- 1, İstanbul. 2021.
 7. Karadal, H., R.S. Nazlı ve E. Bal. İletişim: Güncel Gelişmeler, ATİ Yayıncılık, ISBN 978 – 605 – 7604 – 29 – 3, İstanbul. 2020.
 8. Karadal, H., M. Halis ve G. Mert. Pandemi Döneminde Yönetim, Strateji Liderlik, ATİ Yayıncılık, ISBN 978 – 605 – 7604 – 31 – 6, İstanbul. 2020.
 9. Karadal, H., M. Halis ve G. Mert. Girişimcilik & Liderlik, ATİ Yayıncılık, ISBN 978 – 605 – 7604 – 32 – 3, İstanbul. 2020.
 10. Barca, M.; H. Karadal ve M. Hızıroğlu, Aksaray İli Rekabet Gücü Analizi ve Gelişim Stratejileri, Yeni Aksaray Basın Yayın, ISBN 978 – 605 – 87517-3–6, Aksaray, 2013.
 11. Özdevecioğlu, M. ve H. Karadal, Örgütsel Davranışta Seçme Konular: Organizasyonların Karanlık Yönleri ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar,: İlke Yayınevi, Ankara, 2008.

 

KONGRE KİTABI EDİTÖRLÜĞÜ

 1. Karadal, H., E. Dinçer, Menekşe Ş. Karadal, N. Duman, T. Kulu, (2022), 8th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress Proceedings E-Book, ISBN: 978 – 605 – 73415– 1– 8,  17-19 November 2022, Aksaray, Türkiye.
 2. Karadal, H., E. Dinçer, Menekşe Ş. Karadal, N. Duman, T. Kulu, (2022), 8th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress Abstract E-Book, ISBN: 978 – 347 – 73415– 2– 5,  17-19 November 2022, Aksaray, Türkiye.
 3. Karadal, H., Erdoğan Ekiz, Menekşe Ş. Karadal, Neslihan Duman, (2022), 7th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress Abstract E-Book, ISBN: 978 – 605 – 06656 – 9 – 7, Team University, 20-22 June 2022, Tashkent, Uzbekistan.
 4. Karadal, H., Erdoğan Ekiz,M. Saygın, E. Dinçer, M.Ş.Karadal, (2022), 7th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress Proceedings E-Book, ISBN: 978 – 605 – 73415 – 0 – 1, Team University, 20-22 June 2022, Tashkent, Uzbekistan.
 5. Karadal, H., M.N.Efe, E.Dinçer, N.Duman, M.Ş.Karadal (2021), 6th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress Abstract E-Book, ISBN: 978 – 605 – 06656 – 7 – 3, 212 page, International Gorazde University, 16-18 September 2021, Gorazde.
 6. Karadal, H., M.N.Efe, M.Ş.Karadal, E.Dinçer (2021), 6th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress Abstract E-Book, ISBN: 978 – 605 – 06656 – 8 – 0, International Gorazde University, 16-18 September 2021, Gorazde.
 7. Karadal, H., D.Chowdhury, A.T.Erdem, M.Abubakar, K.Karadal (2020), 5th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress Abstract E-Book, International Vision University, 29-30 June 2020, 308 page, Gostivar.
 8. Karadal, H., M.Nuredin, A.T.Erdem, D.Chowdhury, M.Hasanoğlu (2020), 5th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress Proceedings E-Book, International Vision University, 29-30 June 2020, 725 page, Gostivar.
 9. Karadal, H., A.T. Erdem, M.Ş.Karadal (2019), 4th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress Abstract E-Book, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, 29-30 November 2019, 320 page, İstanbul.
 10. Karadal, H., A.T. Erdem, M.Ş.Karadal (2019), 4th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress Proceedings E-Book, İstanbul Nişantaşı University, 29-30 November 2019, 1781 page, İstanbul.
 11. Karadal, H., A.T. Erdem, M.Ş.Karadal (2019), 3rd International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress Abstract E-Book, Cyprus Social Sciences University, 232 page, 28-30 June 2019, Lefkosa.
 12. Karadal, H., A.T. Erdem, M.Ş.Karadal (2019), 3rd International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress Proceedings E-Book, Cyprus Social Sciences University, 1071 page, 28-30 June 2019, Lefkosa.
 13. Karadal, H., A.T. Erdem, M.Ş.Karadal (2018), 2nd International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress Abstract E-Book, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, 318 page, 9-11 November 2018, Cappadocia.
 14. Karadal, H., A.T. Erdem, M.Ş.Karadal (2018), 2nd International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress Full Text E-Book, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, 2092 page, 9-11 November 2018, Cappadocia.
 15. Karadal, H., Saldamlı, A., Abubakar, A. & Erdem, A.T. (2018), 1st International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress Abstract E-Book, Cyprus Social Sciences University, 328 page, 27-29 April 2018, Lefkosa.
 16. Karadal, H., M.H.Yıldırım, M.Saygın, T.E.Akyazı, Y.Polat. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, Eğitim Yayınevi, 2015, Konya.
 17. Dmitri Yavorınitski 1.Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı (Dmitri Yavorinitski 1st  International European Congress on Socıal Sciences), 10-13 Ağustos 2017, Kiev.
 18. Karadal, H. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi Bildiri Kitabı, ISBN978 605 9885 33 1, 7-10 Aralık 2017, Mardin.
 19. Karadal, H., M.N.Efe, M.Abubakar, K.Karadal (2020), International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress Abstract E-Book, International Gorazde University, 18–19 December 2020 243 page, Gorazde.
 20. Karadal, H., M. N. Efe, M. Abubakar, K. Karadal (2020), International CEO (Communication, Economics, Organization) Social Sciences Congress Proceedings E-Book, International Gorazde University, 18–19 December 2020, 743 page, Gorazde.

 

KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI

 1. Karadal, Himmet ve Mesut Atasever 2023. “Çok Kültürlülük ve Çok Kuşaklı Örgütler”. Girişimci Kültür ve Yönetim: Güncel Gelişmeler/Entrepreneurial Culture and Management: Updated Improvements, (Editörler: Karadal, Himmet Erdogan Ekiz, M.Naci Efe, Menekşe Şahin Karadal), 1-25, 252 sayfa, ISBN: 978-975-447-679-8, Özgür Yayınları, Gaziantep.
 2. Oltulu, Emine Et ve Himmet Karadal, 2022. “Cam Tavan Sendromu: Nedenlerı ve Sonuçları”. İnsan Kaynakları Yönetımı ve Güncel Tartışmalar (Editör: Yavuz Demirel), 431-446, E-ISBN: 978-625-433-948-6, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 3. Dinçer, E., Saygın, M.ve Karadal, H. 2022. "The Fear of Missing Out (FoMO): Theoretical Approach and Measurement in Organizations." 28.Bölüm, Handbook of Research on Digital Violence and Discrimination Studies (Editör: F.Sungur), 837 sayfa, 631-651. Doi: 10.4018/978-1-7998-9187-1.ch028, IGI Global.
 4. Merdan, E. ve Karadal, H. 2022. "The Role of Flexible Working Arrangements in Reducing Technostress and Job Tension That Negatively Affect Service Innovation Behavior." Handbook of Research on Cyber Approaches to Public Administration and Social Policy, 542-562 (Editör: F.Özsungur), 562 sayfa, ISBN: 9781668433805, IGI Global.
 5. Dinçer, E., Saygın, M. and Karadal, H. "The Fear of Missing Out (FoMO): Theoretical Approach and Measurement in Organizations." Handbook of Research on Digital Violence and Discrimination Studies. IGI Global, 2022. 631-651.
 6. Merdan, E. and Karadal, H. "The Role of Flexible Working Arrangements in Reducing Technostress and Job Tension That Negatively Affect Service Innovation Behavior." Handbook of Research on Cyber Approaches to Public Administration and Social Policy. IGI Global, 2022. 542-562.
 7. Özsungur, F ve Himmet Karadal (2021). A Qualitative Research on Sectoral Problems and Expectations (10.Bölüm), CSR and Management Accounting Challenges in a Time of Global Crises, (Editör: Ionica Oncioiu), IGI Global: A volume in the Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE) Book Series, 187-207, 2021, ISSN 2327-5677, DOI: 10.4018/978-1-7998-8069-1.ch010, USA.
 8. Karadal, H. (2021). Girişimcilik ve Girişimci Rol Modeli : İzzet BAYSAL, Kamil YAZICI, Dr.Özgür GÜLER (Birinci Bölüm), Küresel Girişimcilik: Güncel Gelişmeler (Editör: H.Karadal), 3-34, (ISBN 978-625-436-078-7), Beta Yayıncılık, İstanbul.
 9. Gülbahar, Y. ve Karadal, H. (2021). Girişimcilik Tutkusu ve Metanet (Dördüncü Bölüm), Küresel Girişimcilik: Güncel Gelişmeler (Editör: H.Karadal), 87-124, (ISBN 978-625-436-078-7), Beta Yayıncılık, İstanbul.
 10. Özsungur, F. ve Karadal, H. (2021). İç Girişimcilik ve Boyutları (Onikinci Bölüm), Küresel Girişimcilik: Güncel Gelişmeler (Editör: H.Karadal), 245-268, (ISBN 978-625-436-078-7), Beta Yayıncılık, İstanbul.
 11. Özsungur, F. ve Karadal, H. (2021). Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma (Onsekizinci Bölüm), Küresel Girişimcilik: Güncel Gelişmeler (Editör: H.Karadal), 347-364, (ISBN 978-625-436-078-7), Beta Yayıncılık, İstanbul.
 12. Karadal, H. (2021). Girişimcilik Destekleri: Iş Planı/İş Modeli, (Onaltıncı Bölüm), Girişimcilik: Güncel Konular, Girişimcilik Destekleri & İş Planı-İş Modeli, Editör: H. Karadal, 5. Baskı, İstanbul; Beta Yayıncılık, 347-414, 2016, ISBN 978 – 605 – 333 – 762 - 1.
 13. Karadal, Himmet ve Neslihan DUMAN (2020). Tekno-Girişimciliğin Ekosistemi Olan Teknoparklarda Örgütsel Çevikliğin Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme, (1.Bölüm), Girişimcilik & Liderlik: Güncel Gelişmeler, (Editörler: KARADAL, Himmet, Muhsin HALİS ve Dr. Gözde MERT), Akademi Titiz Yayınları, İstanbul, 1-16, 2020, ISBN 978-605-7604-32-3.
 14. Karadal, H. ve Erdem, A. T. (2020) "Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerine Yönelik Bir Araştırma", İletişim: Güncel Gelişmeler, Ed: Himmet Karadal, Rengim Sine Nazlı, Enes Bal, ATİ Yayıncılık, s. 212-239. İstanbul. ISBN 978 – 605 – 7604 – 29 – 3.
 15. Gülbahar, Yasemin ve Himmet Karadal (2020), Girişimcinin Başarısızlık Korkusu (9.Bölüm), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi (Editör: M.Ş.Şimşek, A.Çelik, T.Akgemci, A.Diken), Eğitim Yayınevi, Konya. 221-230, Mart 2020, ISBN: 976-605-7786-86-9.
 16. Altuntaş, O. ve H. Karadal, 2019. “Altuntaş - Alfan & Obial”, Girişimcilik Öyküleri, Editör: G. Mert, 1.Baskı, İstanbul ATİ Akademi Titiz Yayınları, 23-36, 2019, ISBN 978-605-7604-16-3.
 17. Karadal, H. ve E. Merdan, (2018). Multidisipliner Çalışmalar-3 (Sosyal Bilimler), “KOBİ’lerin Sorunlarının Fonksiyonel Açıdan Analizi: Aksaray Örneği”, Gece Kitaplığı, 1. Basım, Şubat 2018, Ankara. ISBN 978-605-288-228-3.
 18. Karadal, H. ve Erdem, A. T. (2017) "Kadın Girişimciliği: Kişilik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma", Yönetim ve Organizasyon Makaleleri Kadın Akademisyenlere Armağan, Ed: Esra Gökçen Kaygısız, Reyhan Ayşen Wolf, Eğitim Yayınevi, s. 231-248. Giresun. ISBN 978 – 975 – 2475 – 30 – 4.
 19. Karadal, H., Rekabetçi Bir Yerel Kalkınma Modeli: Silifke Örneği, Kent Stratejisi: Silifke, Editör: M.Saygın, 1.Baskı, Konya; Eğitim Yayıncılık, 301-312, 2016, ISBN 978 – 605 – 9831 – 93 – 2.
 20. Karadal, H. ve E. Kaygın, Kadın Girişimciliği, (Sekizinci Bölüm), Girişimcilik, Editör: H.Karadal, Geliştirilmiş 4.Baskı, İstanbul; Beta Yayıncılık, 217-230, 2016, ISBN 978 – 605 – 377 – 762 - 1.
 21. İnal, G., N. Yasin ve Karadal, H. ve Göçmen Girişimciliği, (Yedinci Bölüm), Girişimcilik, Editör: H.Karadal, Geliştirilmiş 4.Baskı, İstanbul; Beta Yayıncılık, 207-216, 2016, ISBN 978 – 605 – 377 – 762 - 1.
 22. Karadal, H. ve Ş. Gülpınar, Kurumsal Girişimcilik, (Altıncı Bölüm), Girişimcilik, Editör: H.Karadal, Geliştirilmiş 4.Baskı, İstanbul; Beta Yayıncılık, 197-206, 2016, ISBN 978 – 605 – 377 – 762 - 1.
 23. Karadal, H. ve T.E. Akyazı, Sosyal Sermaye ve Girişimcilik, (Üçüncü Bölüm), Girişimcilik, Editör: H.Karadal, Geliştirilmiş 4.Baskı, İstanbul; Beta Yayıncılık, 137-156, 2016, ISBN 978 – 605 – 377 – 762 - 1.
 24. Karadal, H. ve M. Saygın, İnovasyon Yetenekleri, (İkinci Bölüm), Girişimcilik, Editör: H.Karadal, Geliştirilmiş 4.Baskı, İstanbul; Beta Yayıncılık, 121-136, 2016, ISBN 978 – 605 – 377 – 762 - 1.
 25. Karadal, H., Temel Girişimcilik Bilgisi, (Birinci Bölüm), Girişimcilik Güncel Konular, Editör: H.Karadal, 5.Baskı, İstanbul; Beta Yayıncılık, 1-38, 2021, ISBN 978 – 605 – 333 – 762 - 1.
 26. Karadal, H. ve C. Çelik, Kadın Girişimciliğini Destekleyen Başlıca Örgütlenmeler, Editör: E. Kaygın ve B. Güven, Farklı Boyutlarıyla Kadın Girişimcilik, İstanbul: Veritasakademi, 155-165, 2013.
 27. Barca, M., H. Karadal ve M. Hızıroğlu, Aksaray İlinin Rekabeti İçin Kalkınma Modeli, (Birinci Bölüm), Editör: Barca, M., H. Karadal ve M. Hızıroğlu, Aksaray İli Rekabet Gücü Analizi ve Gelişim Stratejileri, Aksaray: Yeni Aksaray Basın Yayın, 17-28, 2013.
 28. Karadal, H., M. Hızıroğlu ve M.Said Döven, Aksaray Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi Küme Potansiyeli Analizi, (Üçüncü Bölüm), Editör: Barca, M., H. Karadal ve M. Hızıroğlu, Aksaray İli Rekabet Gücü Analizi ve Gelişim Stratejileri, Aksaray: Yeni Aksaray Basın Yayın, 96-116, 2013.
 29. Gülçubuk, B. ve H. Karadal, Aksaray İli Tarım Sektörü Analizi, (Beşinci Bölüm), Editör: Barca, M.; H. Karadal ve M. Hızıroğlu, Aksaray İli Rekabet Gücü Analizi ve Gelişim Stratejileri, Aksaray: Yeni Aksaray Basın Yayın, 141-185, 2013.
 30. Döven, M.S., H. Karadal ve A. Hızıroğlu, Aksaray İli Süt ve Süt Ürünleri Sanayisinin Küme Potansiyeli Analizi, (Altıncı Bölüm), Editör: Barca, M., H. Karadal ve M. Hızıroğlu, Aksaray İli Rekabet Gücü Analizi ve Gelişim Stratejileri, Aksaray: Yeni Aksaray Basın Yayın, 186-202, 2013.
 31. Gündoğdu, G. ve H. Karadal, Aksaray Kültür Turizmi Küme Potansiyeli Analizi, (Onuncu Bölüm), Editör: Barca, M., H. Karadal ve M. Hızıroğlu, Aksaray İli Rekabet Gücü Analizi ve Gelişim Stratejileri, Aksaray: Yeni Aksaray Basın Yayın, 298-314, 2013.
 32. Barca, M., B. Gülçubuk, H. Karadal, K. Arıbaş, M. Hızıroğlu, A. Hızıroğlu, M.S. Döven ve G. Gündoğdu, Aksaray İli İçin Vizyon ve Stratejik Açılımlar, (Onbirinci Bölüm), Editör: Barca, M., H. Karadal ve M. Hızıroğlu, Aksaray İli Rekabet Gücü Analizi ve Gelişim Stratejileri, Aksaray: Yeni Aksaray Basın Yayın, 315-347, 2013.
 33. Barca, M., B. Gülçubuk, H. Karadal, K. Arıbaş, M. Hızıroğlu, A. Hızıroğlu, M.S. Döven, G. Gündoğdu, G. Serter,ve A.R. Demirel, Şehrin Ekonomik Dinamikleri ile ilgili Projeler, (Onikinci Bölüm), Editör: Barca, M., H. Karadal ve M. Hızıroğlu, Aksaray İli Rekabet Gücü Analizi ve Gelişim Stratejileri, Aksaray: Yeni Aksaray Basın Yayın, 348-444, 2013.
 34. Karadal, H., ve Ü. Baş, Örgütlerde Stres ve Stres Yönetimi, (Ondördüncü Bölüm), Davranış Bilimleri, Editör: M.Paksoy, İstanbul; Lisans Yayıncılık, 329-348, 2013.
 35. Karadal, H., Davranışlar ve Biyolojik Temelleri, (İkinci Bölüm), Davranış Bilimleri, Editör: H.Tutar, İstanbul; Seçkin Yayınevi, 55-90, 2013.
 36. Karadal, H., Örgütsel Sessizlik Davranışı: Etkenleri ve Etkileri, Yönetimde Birey ve Örgütsel Odaklı Davranışlar, Editörler: Ö. Yeniçeri ve Y. Demirel, Bursa: Ekin Yayınevi, 364-386, 2011.
 37. Karadal, H., Organizasyonlarda Politik Davranışlar ve Taktikler (Birinci Bölüm), Örgütsel Davranışta Seçme Konular: Organizasyonların Karanlık Yönleri ve Verimlilik Azaltıcı Davranışlar, Editörler: M. Özdevecioğlu ve H. Karadal, Ankara: İlke Yayınevi, 1-20, 2008.
 38. Karadal, H., Günümüz Örgütlerinde Kariyer Geliştirme (Dokuzuncu Bölüm), Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım Seçme Yazılar Kitabı, Editörler: M.Ş. Şimşek ve A. Çelik, Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları, 259-295, 2008.
 39. Karadal, H.; Y. Demirel ve F. Özçınar, Örgütlerde Bilgi ve Bilgi Paylaşımı: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama (Altıncı Bölüm), Yöneticinin El Kitabı, Editörler: T. Akgemci, Ş. Aslan ve M. Düşükcan, Yayın No: 61, Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları, 371-395, 2008.
 40. Karadal, H.; S. Kılıç ve M. Güven, Örgütlerde Bireysel Kariyer Geliştirme Etkinliği (Yedinci Bölüm), Yöneticinin El Kitabı, Editörler: T. Akgemci, Ş. Aslan ve M. Düşükcan, Yayın No: 61, Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları, 397-420, 2008.
 41. Karadal, H. ve S. Kılıç "Çalışma Psikolojisi", Gökçe Tek Kitap Alan Bilgisi 2, KPSS A Grubu, Müfettişlik, Kaymakamlık, Uzmanlık, Bankacılık Sınavlarına Hazırlık, Gökçe Kitabevi, Ankara, 210-350, Mayıs 2006.

 

DAVETLİ KONUŞMACI (Kongre, Sempozyum, Konferans, Panel & Seminer)

 1. Karadal, H. 2022. “Bridging Business, technology and Research”, 5th Global Conference on Business & Technology (GCBT-2022), 04 & 05 November 2022, www.gcbt.ac, London, UK.
 2. Karadal, H. 2022. Blockchain for Business: Embracing Digital Disruptions, 14th October 2022, Mittal School of Business, Lovely Professional University, India.
 3. Karadal, H. 2022. International Conference on “Modern problems of geography: integration of science and education”, 29-30 November 2022, Azerbaijan Geographical Society, Baku, Azerbaijan.
 4. Guest Speaker, 5th Global Conference on Business & Technology, 4-5 Kasım, Londra, İngiltere.
 5. Guest Speaker, 4th Global Conference on Business & Technology, 26-27 Eylül, Londra, İngiltere.
 6. Invited Speaker (Davetli Konuşmacı), Uluslararası Gorazde Üniversitesi, 9-10 Ocak 2020, Bosna Hersek
 7. Keynote Speaker, New Opportunities for Turkish World and Caspian Region, International scientific-practical conference, "Caspian region: new challenges, new opportunities”, Yessenov University - On 27 Nisan 2020, Kazakistan.
 8. Trafik Polislerine İletişim, Stres ve Öfke Kontrolü Semineri, Bolu Emniyet İl Müdürlüğü, Kasım 2020.
 9. Girişimcilik Üzerine, Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu, Dünya Kimya Günü Etkinlikleri, Aksaray, 07.04.2014.
 10. Kariyer Sohbetleri, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Aksaray Cemaleddin Aksaray-i Yurt Müdürlüğü, Aksaray, 02.04.2014.
 11. Eskil Markalaşıyor, Ahiler Kalkınma Ajansı, Eskil-Aksaray, 21.01.2014.
 12. Kişisel Gelişim ve Pozitif Psikoloji, Güzelyurt MYO, Karballa Otel, 22 Nisan 2014.
 13.  Kariyer Gelişimi ve Girişimcilik, Güzelyurt MYO, Karballa Otel, 18 Nisan 2014.
 14. Destinasyon Pazarlamasında ve Markalaşmasında Güzelyurt, Güzelyurt MYO, Karballa Otel, Nisan 2014.
 15. Girişimcilik ve Gençlik, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Aksaray, 20.12.2013.
 16. Uluslararası Katılımlı Kadın Girişimcilik Çalıştayı, Çorum Belediyesi, Çorum,2013.
 17. Küreselleşme, Kültürel Görecelik, Girişimcilik ve Kariyer Gelişimi, Farkındalık Semineri, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Aksaray Erkek Yurt Müdürlüğü, Aksaray, 29.04.2013.
 18. 2023 Vizyonunda Ar-Ge, Yenilikçilik, Girişimciliğin Rolü ve Firmaların Kapasite Artırımı Noktasında Teknolojik Düzeylerin Geliştirilmesi, Aksaray Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Aksaray, 05.06.2013.
 19. Kurumsal Yönetim ve Yeniden Yapılanma, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aksaray.
 20. Girişimcilik ve Liderlik, Aksaray Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu, ASÜ Konferans Salonu, Aksaray, 24 Mayıs 2012.
 21. İllerin Sanayi Envanterinin Güncellenmesi, Geliştirilmesi ve Bölgesel Aktörlerle İşbirliği Zemininin Tartışılması, Aksaray Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Bölgesel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Aksaray, 05.12.2012.
 22. Kamu Yönetiminde Kariyer Meslekleri ve Fırsatları, İşletme ve Yönetim Topluluğu, Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu, 04.05.2011.
 23. Politik Davranış ve Etik, Aksaray PTT Başmüdürlüğü, Aksaray, 2011.
 24. İnsan Kaynakları Yönetimi Konferansı, Aksaray Üniversitesi İşletme ve Yönetim Topluluğu, Aksaray, 2011.
 25. Girişimcilik, Devlet Destekleri ve Coğrafi Etiketleme, Aksaray Üniversitesi İşletme Yönetim Topluluğu, ASÜ Konferans Salonu, Aksaray, 10 Mayıs 2011.
 26. Kentlerin Gelişmesi Tesadüfe Bırakılabilir mi?, KOBİ TV, 2010.
 27. Liderlik ve Karar Verme, Aksaray Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, "Yönetici Geliştirme Programı", 19-26 Haziran 2009.
 28. Halkla İlişkiler, Aksaray Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, "Yönetici Geliştirme Programı", 14-16 ve 18 Aralık 2009.
 29. İnsan Hakları ve Demokrasi, Aksaray Üniversitesi Kariyer Topluluğu, Aksaray, 09.05.2008.
 30. Etkin İletişim ve Stres Yönetimi, Aksaray Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, "Ön Muhasebe Elemanı Yetiştirme Programı", Aksaray, 2006.
 31. Kooperatifçiliğin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri", Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Belediye Tiyatro Salonu, Aksaray, 21 Aralık 2006.
 32. Yönetimde Dil, Aksaray Valiliği ile Orta Anadolu Gazeteciler Cemiyeti "Aksaray'dan Örneklerle Türkçemizin Etkin Kullanımı Paneli", Aksaray, 23 Aralık 2005.
 33. Aksaray'ın Gelişmişlik Performansı ve KOBİ'lerin Stratejik Önemi, Kanal 68 Televizyonu Gündem Programı, Aksaray, 14 Mart 2005.
 34. KOBİ'lerin Etkinliğinde KOSGEB'in İşlevleri, ART Televizyonu, Aksaray, 1 Temmuz 2005.
 35. 5 Haziran Dünya Çevre Günü Çevre Yönetimi Konferansı, Gerede Belediyesi, Gerede-Bolu, 05.06.2000.
 36. Odak-Üniversite İşbirliği, Odak Yazılım A.Ş., Ankara, 25-26 Şubat 2000.
 37. Yönetimin Getirisi Nasıl Daha Yüksek Olabilir? konulu konferans, MÜSİAD, Denizli, 1 Nisan 2000.
 38. İletişim ve Halkla İlişkiler, Emniyet İl Müdürlüğü, Yozgat, Mart 1996.

 

MODERATÖRLÜK (OTURUM BAŞKANLIĞI)

 1. Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarım nedir, nasıl Tescil Ettirilir? Aksaray Valiliği ve KOSGEB Sinerji Odağı, Belediye Tiyatro Salonu, Aksaray, 16 Temmuz 2005.
 2. Yönetimde Dil, Aksaray Valiliği, Aksaray, 23 Aralık 2005.
 3. Kooperatifçiliğin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri, Aksaray Valiliği, Belediye Tiyatro Salonu, Aksaray, 21 Aralık 2006.
 4. Kamu Yönetiminde Denetim ve Müfettişlik Mesleği, Erciyes Üniversitesi Optimum Grubu, Erciyes Üniversitesi Konferans Salonu, Kayseri, 4 Mayıs 2007.
 5. Enerji Politikaları İç Anadolu Enerji Forumu, Aksaray,14 Nisan 2007.
 6. 3. Ulusal Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Tebliğ Günleri, 28.04.2011.
 7. “1. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu”, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman, 13-15 Eylül 2011.
 8. “İşletme Ekonomisi ve İşletme Yönetimi: Yenilik, Yaratıcılık, Verimlilik, eTicaret”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, 2013.
 9. “KOBİ, Girişimcilik ve Örgüt Kültürü”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, 2013.
 10.  “İşletme Ekonomisi ve İşletme Yönetimi”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 2013.
 11. Yönetim ve Organizasyon oturumu, Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, Gaziantep Üniversitesi, 7-9 Nisan 2016.
 12. 15.Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 26-28 Mayıs 2016.
 13. 2.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Selçuk Ünv.,Dedeman Otel, Konya, 23 Eylül 2016.
 14. 4.Örgütsel Davranış Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Sheraton Otel, Adana, 4-6 Kasım 2016.
 15. 16.Ulusal İşletmecilik Kongresi, Ege Üniversitesi, İzmir, 4-6 Mayıs 2017.
 16. 25.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, 25-27 Mayıs 2017.
 17. MESTEK 2017, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, , 11-13 Mayıs 2017, Burdur.
 18. International Congress On Management Economics and Business, Bülent Ecevit Universitesi, 7-9 Eylül 2017, Zonguldak.
 19. 4th International Conference on Business and Economics, Faculty of Business Studies, University of Dhaka, 29-30 Ekim 2019, Bangladesh.
 20. 4th Global Conference on Business & Technology, 26-27 Eylül 2020, London.

DANIŞMA, BİLİM VE HAKEM KURULU ÜYELİKLERİ

 1. The Anthropologist
 2. International Journal of Academic Value of Studies
 3. Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Merkezi
 4. Business and Economics Research Journal (BERJ)
 5. Girişimcilik / Turkish Journal of Entrepreneurship Dergisi
 6. Abant izzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 7. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 8. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 9. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 10. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
 11. Düzce Üniversitesi Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi
 12. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi
 13. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
 14. Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 15. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
 16. Türk İdare Dergisi
 17. Uluslararası Alanya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 18. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi
 19. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 20. Dmitri Yavorinitski 1. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi
 21. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi
 22. IDES Studies- Journal of Disciplines in Economics & Administrative Sciences Studies
 23. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
 24. Yönetim ve Organizasyon Makaleleri: Kadın Akademisyenlere Armağan
 25. İş ve İnsan Dergisi
 26. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 27. İşletme Bilimi Dergisi
 28. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi (İKTİSAD)
 29. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu
 30. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu
 31. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu
 32. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı
 33. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi
 34. 3.Uluslararası Ahilik Sempozyumu
 35. 22.Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi
 36. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress
 37. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu
 38. Journal of Yaşar University
 39. International Journal of Arts and Social Studies
 40. EUropean Journal of Managerial Research
 41. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi
 42. Beykoz Akademi Dergisi

VERDİĞİ DERSLER

 

DERSLER

PROGRAMI

Stratejik Yönetim ve Vaka Analizi

Doktora

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Sektör Uygulamaları

Doktora

Örgüt Kuramı

Doktora

Medya Girişimciliği ve Yönetimi

Doktora

Organizational Behavior

MBA

Örgütsel Strateji ve İmaj Yönetimi

Yüksek Lisans

Medyada İnsan Kaynakları Yönetimi

Yüksek Lisans

Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

Yüksek Lisans

Girişimcilik

Lisans ve Yüksek Lisans

Yönetim ve Organizasyon

Lisans ve Yüksek Lisans

İnsan Kaynakları Yönetimi

Lisans ve Yüksek Lisans

Girişimcilik Uygulamaları

Lisans

Kariyer Planlama

Lisans

Örgütsel Davranış

Lisans

Sosyoloji / Toplum Bilimi

Lisans

Davranış Bilimleri 

Lisans

İşletme Bilimi 

Lisans

İşletme Yönetiminde Güncel Konular

Lisans

Yönetim Teorileri

Lisans

Mesleki İngilizce I

Lisans

Mesleki İngilizce II

Lisans

599,191
toplam ziyaretçimiz