Hakkımızda

  1. Anasayfa
  2. Hakkımızda

Hakkımızda

Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi

Girişimcilik ve sosyal bilimler alanında akademisyenlerin, girişimcilerin, kamu-özel-STK yöneticilerinin, sanatçıların ve lisansüstü öğrencilerinin bilgi paylaşımında bulunduğu, her kesimin katılım ve katkılarına açık olan akademik, sosyal ve kültürel niteliği geliştirmeyi amaçlayan bir platform olma özelliği taşımaktadır. Kongrenin temel amacı, girişimcilik, inovasyon ve bilimsel araştırma kültürünün gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede, beşerî, sosyal ve kültürel sermayenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kongre kapsamında açılış programı, girişimcilik paneli, araştırma yöntemleri çalıştayı, karma sergi, müzik dinletisi, gala yemeği ve gezi düzenlenmektedir. Sunulan her bildirinin yazarlarına “Katılım Belgesi” ve Oturum Başkanları tarafından önerilen bazı bildirilere “En İyi Bildiri Ödülü” verilmektedir. Kongrenin dünyanın çeşitli ülkelerinden düzenleme, danışma, bilim ve hakem kurulu bulunmaktadır. Kongrenin dili İngilizce & Türkçe’dir. Kongrede sunulan bildiriler ISBN numaralı özet ve tam metin “Bildiri Kitabı”nda yayımlanmaktadır.

Kongrenin ilki; 27-29 Nisan 2018 tarihlerinde Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Lefkoşa’da (KKTC) düzenlenmiştir. Türkiye ve KKTC başta olmak üzere 10 ülke ve 68 farklı kurum & üniversiteden 370 akademisyenin katılımı ile 22 oturumda 264 akademik bildiri sunulmuştur. Kongre kapsamında “Girişimcilik ve Etik Paneli” düzenlenmiş, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa TÜMER’in moderatörlüğünde Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal AY ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat MURAT tarafından sunumlar yapılmıştır. “Araştırma Yöntemleri Çalıştayı”nda Prof. Dr. Osman KARATEPE & Prof. Dr. Şevki ÖZGENER tarafından birer sunum yapılmıştır. Doç. Dr. Neslihan KIYAR & Dr. Öğr. Üyesi Menekşe ŞAHİN KARADAL’ın küratörlüğünde 27 eser sergilenmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Ali Kerim ÖNER tarafından “UD Resitali” dinletisi gerçekleştirilmiş ve kongre sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Girne Gezisi düzenlenmiştir.

Kongrenin ikincisi; 9-11 Kasım 2018 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde Kapadokya’da (Türkiye/Nevşehir) düzenlenmiştir. Türkiye başta olmak üzere 13 ülke ve 101 farklı kurum & üniversiteden 365 akademisyenin katılımı ile 33 oturumda 238 akademik bildiri sunulmuştur. Kongrede  Prof. Dr. Himmet KARADAL’ın moderatörlüğünde KKTC’den Prof. Dr. Cem TANOVA, Doç. Dr. Elira TURDUBAEVA, Dr. Dababrata CHOWDHUY ve  Dr. Dumitru GOLDBACH tarafından girişimcilik eğitimi üzerine sunumlar yapılmıştır. “Sosyal ve Küresel Girişimcilik Paneli” düzenlenmiş, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa TÜMER’in moderatörlüğünde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet BARCA tarafından “Social and Global Entrepreneurship” başlıklı bir sunum yapılmış, İstanbul Ticaret Odası eski Başkanı Doç. Dr. Murat YALÇINTAŞ tarafından “Competitive Advantage with Social Entrepreneurship” başlıklı bir sunum yapılmış, University of Suffolk öğretim üyesi Dr. Dababrata CHOWDHUY tarafından da “Development of Global Entrepreneurship and Globalization” başlıklı bir sunum yapılmıştır.  “Yenilikçi Araştırma Yöntemleri Çalıştayı” yapılmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Menekşe ŞAHİN KARADAL’ın küratörlüğünde 40 eser sergilenmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Ali Kerim ÖNER ve Dr. Ayçin ÖNER tarafından “Klasik Türk Müziği” dinletisi gerçekleştirilmiş ve kongre sonunda Kapadokya Gezisi düzenlenmiştir.

Kongrenin üçüncüsü; 28-30 Haziran 2019 tarihlerinde Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde Lefkoşa’da (KKTC) düzenlenmiştir. Türkiye ve KKTC başta olmak üzere 9 farklı ülkeden 88 farklı kurum & üniversiteden 220 akademisyenin katılımı ile 30 oturumda 158 akademik bildiri sunulmuştur. Kongre kapsamında “Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Paneli” düzenlenmiştir. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa TÜMER’in moderatörlüğünde düzenlenen panele KKTC’den Prof. Dr. Cem TANOVA, Dr.Dababrata CHOWDHUY, Dr. Erdoğan EKİZ, Doç. Dr. Aril CANSEL, Romanya’dan Dr. Dumitru GOLDBACH konuşmacı olarak katılmıştır. Prof. Dr. Asım SALDAMLI moderatörlüğünde “Yenilikçi Araştırma Yöntemleri Çalıştayı’nda Prof. Dr. Mustafa SAĞSAN, Prof. Dr. Okan Veli ŞAFAKLI, Dr. Dababrata CHUWDHURY ve Dr. Mohammed ABUBAKAR tarafından birer sunum yapılmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Menekşe ŞAHİN KARADAL’ın Kişisel Resim Sergisi ile Öğr. Gör. Fatma KÜÇÜK’ün Kişisel Fotoğraf Sergisi’nde 35 eser sergilenmiştir. “Türk Halk Müziği” dinletisi gerçekleştirilmiş, kongre sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Gazimağusa Gezisi düzenlenmiştir.

Kongrenin Dördüncüsü Nişantaşı Üniversitesi'nde 29-30 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen kongre; İstanbul Ticaret Odası, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dhaka University, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, University of Suffolk, American University of Central Asia ve Yessenov University  işbirliğiyle gerçekleşmiştir. Kongreye Türkiye ve KKTC başta olmak üzere Kanada, Katar, Birleşik Krallık, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Romanya, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkelerden üniversiteden yaklaşık 200 akademisyenin katılımı ile 40 oturumda 230 akademik bildiri sunulmuştur. ISBN numaralı özet ve tam metin Bildiri Kitabı yayınlanmıştır. Kongre kapsamında “Girişimcilik Paneli” düzenlenmiştir. “Araştırma Yöntemleri Çalıştayı” yapılmış, Dr. Öğr. Üyesi Menekşe ŞAHİN KARADAL ile Öğr. Gör. Fatma KÜÇÜK’ün moderatörlüğündeki Karma Sergide 70 eser sergilenmiştir. İstanbul Cemile Sultan Korusu’ndaki Gala yemeğindeki değerlendirmelerle kongre tamamlanmıştır.

Beşincisi Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nde, 29-30 Haziran 2020 tarihlerinde Gostivar / Kuzey Makedonya’da düzenlenmesi planlanan kongre, pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilmiştir. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Dhaka University, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, University of Suffolk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Yessenov University  işbirliğiyle düzenlenen kongreye 27 farklı ülkeden katılım gerçekleşmiştir. 310 akademisyen yazarın hazırladığı ve katıldığı 139 bildiri sunulmuştur. ISBN numaralı özet ve tam metin Bildiri Kitabı yayınlanmıştır.

5 kongrede 1029 bildiri sunulmuş, özet ve tam metin kitabında yayımlanmıştır. Kongre, DİLKUR Akademi Ltd.Şti, International Journal of Entrepreneurship & Management Inquaries (EMI) dergisi ve birçok üniversitenin işbirliği ve desteğiyle akademik işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Himmet KARADAL & Dr. Dababrata CHUWDHURY

www.emissc.org

 

 

331,601
toplam ziyaretçimiz